Haijai.com


สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สมุนไพรไทย สมุนไพรพื้นบ้าน พืชสมุนไพร
สะเดา

สะเดา

สะเดามีชื่อท้องถิ่นว่า กะเดา สะเลียม (ภาคเหนือ) เป็นไม้ยืนต้นสูง 5-10 เมตร ทุกส่วนมีรสขม ยอดอ่อนทีแตกใหม่มีสีน้ำตาลแดง เปลือกต้นสีเทาแตกเป็นร่อง ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยรูป...

เล็บครุฑ

เล็บครุฑ

เล็บครุฑเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร ลำต้นสีเขียวลายน้ำตาลอ่อน เปลือกนิ่มก้านใบสีเขียวอ่อน มีลายสีน้ำตาลไหม้หรือดำ ใบประกอบมีใบย่อยหลายใบ ปลายใบย่อยหยักละเอียด ก้านใบตรงที่ติดก...

ยอ

ยอ

ยอมีชื่อท้องถิ่น มะตาเสือ (เหนือ) ยอบ้าน (ทั่วไป) แยใหญ่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) เป็นไม้ยืนต้นสูง 2-6 เมตร มีใบเป็นรูปวงรี กว้าง 8-15 ซม. ยาว 10-20 ซม. หูใบอยู่ระหว่างโคนก้านใบ ออกด...

ย่านาง

ย่านาง

ย่านางมีชื่อท้องถิ่นว่า ย่านาง เครือย่านาง เถาย่านาง เถาวัลย์เขียว ปู่เจ้าเขาเขียว จ้อยนาง เถาเขียว หญ้าภคินี เครือเขางาม วันยอ ย่านนาง ยานนาง จัดไม้เลื้อยเถาอ่อนเหนียวมีเหง้าใต้ดิ...

มะตูม

มะตูม

มะตูมมีชื่อท้องถิ่นว่า มะปิน (เหนือ) กะทันตาเถร ตุ่มตัง (ลานช้าง) ตูม (ปัตตานี) พะโนงค์ (เขมร) มะปิส่า (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน) เป็นไม้ยืนต้นสูง 10-15 เมตร มีใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วม...

มะขาม

มะขาม

มะขามมีชื่อท้องถิ่นว่า หมากแดง (แม่ฮ่องสอน) อำเปียล (เขมร) มะขามไทย ม่วงโคก้านมากมาย มีผลเป็นฝักสีน้ำตาลหรือน้ำตาลอมเทา รูปฝักเมื่อยังอ่อนจะแบนยาว เมื่อฝักแก่ขึ้นจะกลมยาว เนื้อแข็ง...

มะกอก

มะกอก

มะกอกเป็นไม้ป่ายืนต้นขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร มีชื่อท้องถิ่นว่า กอกกุก กูก (เชียงราย) กอกเขา (นครศรีธรรมราช) ยอดอ่อนของมะกอกที่มีสีม่วง เมื่อเป็นใบเพสลาดหรือใบจวนแก่จะเปลี่ยนมามีสีเ...

มะกรูด

มะกรูด

มะกรูดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร ลำต้นและกิ่ง มีหนามแหลมคมสั้นๆ ผิวใบมะกรูดจะเป็นมันวาว ส่วนผลจะมีผิวขรุขระเป็นคลื่นและมีต่อมน้ำมัน มีชื่อท้องถิ่นว่ามะขุน มะขูด (ภาคเหนือ...

มะระขี้นก

มะระขี้นก

มะระขี้นกมีชื่อท้องถิ่นว่า ผักเหย ผักไห มะร้อยรู มะห่อย มะไห่ จัดเป็นไม้เถา มีมือเกาะ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปฝ่ามือ กว้างและยาวประมาณ 4-7 ซม. ขอบใบเว้าเป็นแฉกลึก 5-7 แฉก ดอกเดี่ยว อ...

มะระ

มะระ

มะระมีชื่อท้องถิ่นว่า มะระ มะห่อย มะไห่ (ภาคเหนือ) มะร้อยรู ผักไห ผักเหย (ภาคใต้) เป็นพืชผักประเภทเถาเลื้อย อวบน้ำ มีอายุเพียงปีเดียวหรือฤดูเดียว เถาอ่อนมีสีเขียวอมเหลือง เถาแก่สีเ...

แพงพวย

แพงพวย

แพงพวยมีชื่อพื้นบ้านที่เรียกกันได้อีกว่า ขี้ควาย พังพวย และผักปอด เป็นไม้น้ำลำต้นเลื้อยทอดลอยตามผิวน้ำ ลำต้นอวบน้ำ มีนวลสีขาวคล้ายฟองน้ำหุ้มตามข้อหรือพยุงให้ลอยน้ำได้ ตามข้อจะมีราก...

เพกา

เพกา

เพกามีชื่อท้องถิ่นว่า กาโด้โด้ง ด๊อกก๊ะ ดอก๊ะ ดุแก เบโก มะลิดไม้ มะลิ้นไม้ ลิดไม้ ลิ้นฟ้า หมากลิ้นก้าง และหมากลิ้นซ้าง จัดเป็นไม้ยืนต้น สูง 3-12 เมตร แตกกิ่งก้านเล็กน้อยมีใบเป็นประ...

ฝัก

ฝัก

ฝักมีชื่อท้องถิ่นว่า ฟักเขียว เป็นพืชผักประเภทเถาเลื้อย อวบน้ำ มีอายุเพียงปีเดียวหรือฤดูเดียว มีมือเกาะยาว ที่เถาและใบมีขนอ่อนขึ้นปกคลุม ดอกเดี่ยวสีเหลืองมี 5 กลีบ ขนาด 5-10 เซนติเ...

ไผ่

ไผ่

ไผ่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในวงศ์หญ้าที่มีลำต้นสูงใหญ่ เมื่อดอกแห้งแล้วต้นก็จะตายไปขึ้นอยู่เป็นกอ ป่าทั่วประเทศมีไม้ไผ่มากกว่า 20 ชนิด ชนิดที่มีลำต้นขนาดใหญ่ เช่น ไผ่ตง ไผ่สีสุก ฯลฯ ช...

ผักหวานบ้าน

ผักหวานบ้าน

ผักหวานบ้านเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-3 เมตร นิยมยอดอ่อน นำมาปรุงเป็นอาหารรับประทาน เช่น ลวกหรือต้มราดกะทิเป็นผักจิ้มน้ำพริก หรือแกงคั่ว นอกจากนี้ยังนำมาใส่แกงเลียง แกงจืดหมูสับ แกง...

ผักหนาม

ผักหนาม

ผักหนามมีชื่อท้องถิ่นหรือชื่ออื่นที่เรียกกันได้อีกว่า “กะลี” จัดเป็นไม้ล้มลุก ใบเลี้ยงเดี่ยวประเภทชายน้ำ มีอายุหลายปี ลำต้นเป็นเหง้า ซึ่งบางส่วนเจริญโผล่พ้นดิน และเป็นไหล ลำต้นมีสี...

ผักหม

ผักหม

ผักหม มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ อีก คือ ผักขม ผักหม ผักขมหัด หรือผักโขม จัดเป็นไม้ล้มลุก สูงประมาณ 20-80 เซนติเมตร รูปร่างกลมหรือเหลี่ยม อวบน้ำ สีเขียวอมน้ำตาล ใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับรูปไข...

ผักปลัง

ผักปลัง

ผักปลังมีชื่อท้องถิ่นว่า ผักปลังแกง ผักปลังขาว ผักปลังใหญ่ (ภาคกลาง) ผักปั๋ง (ภาคเหนือ) จัดเป็นพืชผักประเภทเถาเลื้อย อวบน้ำ เถาอ่อน มีอายุเพียงปีเดียวหรือฤดูเดียว เถาอ่อนมีสีเขียวอ...

ผักแปม

ผักแปม

ผักแปมเป็นไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร เปลือกต้นที่แก่จะเป็นสีน้ำตาล กิ่งก้านอ่อนจะเป็นสีเขียว มีหนาวกระจายอยู่ทุกส่วนของลำต้น กิ่งก้าน และใบ ก้านใบจะแตกออกจากลำต้นสลับไปมา ก้านใบยาว 5-6 ซ...

ผักแพว

ผักแพว

ผักแพวเป็นไม้ล้มลุก ใบเลี้ยงคู่ ประเภทชายน้ำ มีอายุหลายฤดู ลักษณะของลำต้นจะมีส่วนที่เลื้อยตามพื้นดิน และตั้งตรง สูง 1-1.5 เมตร มีข้อปล้องชัดเจน และมีรากงอกออกตามข้อของลำต้นส่วนที่เ...

ผักบุ้ง

ผักบุ้ง

ผักบุ้งเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นทอดเลื้อยไปตามพื้นดินที่ชื้นแฉะ หรือบนฝั่งน้ำใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับรูปไข่ รูปหอก รูปหัวลูกศร รูปแพบยาว ใบขอบเรียบหรือเป็นคลื่นดอกเป็นดอกช่อแบบช่...