Haijai.com


ผู้ที่เข้ามาใช้บริการหรือเข้ามาชมห้องสมุด Haijai.com

จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

(1) เนื้อหาภายในห้องสมุด Haijai.com ไม่ว่าจะเป็น ตัวหนังสือ คำอธิบาย คำแนะนำ รูปภาพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ภายในห้องสมุด Haijai.com จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการแพทย์ แก่ผู้มาชมเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิง หรือใช้ทดแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย และการรักษาของแพทย์ผู้ปรึกษาหรือรักษา ผู้ป่วยแต่ละรายได้

(2) เนื้อหาภายในห้องสมุด Haijai.com ไม่ว่าจะเป็น ตัวหนังสือ คำอธิบาย คำแนะนำ รูปภาพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ภายในห้องสมุด Haijai.com ไม่ได้มุ่งหวัง ชักจูง ชี้ชวนให้ผู้เยี่ยมชม หรือ ผู้ป่วย ติดตาม-ติดต่อ แพทย์ผู้เขียนบทความ เพื่อรักษาหรือผ่าตัด กับแพทย์ท่านนั้น และทางทีมงานห้องสมุด Haijai.com ถือว่า กรณีดังกล่าวข้างต้น เป็นความนิยมชมชอบส่วนบุคคล

(3) ถ้าท่านมีภาวะเร่งด่วนทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือแพทย์ประจำตัวทันที ไม่แนะนำให้สืบค้นข้อมูล หรือใช้ข้อมูลภายในห้องสมุด Haijai.com เพื่อทำการรักษา

(4) เนื้อหา ตัวหนังสือ รูปภาพ และสื่อใดๆ ภายในห้องสมุด Haijai.com ถูกเขียนขึ้นจาก จากความรู้ความเข้าใจ และความคิดเห็น ตามหลักของวิชาแพทยศาสตร์แผนปัจจุบัน และเป็นความรู้ ความเข้าใจความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน (ผู้เขียนตำรา) แต่ละท่าน (ตามท้ายแหล่งอ้างอิง) เท่านั้น ทางทีมงานห้องสมุด Haijai.com ไม่สามารถรับประกันถึงความสมบูรณ์ถูกต้อง ของเนื้อหา ข้อความที่ปรากฏในที่นี้ได้ ผู้อ่านจะต้องยอมรับว่าความรู้ การวิจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาในภายหลัง อาจจะทำให้เกิดความรู้ และคำแนะนำใหม่ๆ ที่ต่างออกไปได้ ทีมงานห้องสมุด Haijai.com จะไม่ขอรับผิดชอบถึงผลเสียหรือผลกระทบ ที่อาจเกิดตามมาจากผลของการปฎิบัติตามของข้อความหรือคำแนะนำนั้นๆ ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณในการอ่าน

(5) เนื้อหา ตัวหนังสือ รูปภาพ และสื่อใดๆ ภายในห้องสมุด Haijai.com ไม่ได้มีความมุ่งหวัง กระทำลามก อนาจาร หรืออื่นๆใด ในลักษณะเดียวกัน ข้อความ เนื้อหา รูปภาพและสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในห้องสมุด Haijai.com แห่งนี้ เราไม่ได้จดลิขสิทธ์ใดๆ เราเห็นว่า ความรู้ทางการแพทย์ บทความต่างๆ เพื่อสุขภาพเหล่านั้น เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยทุกๆ คน ยกเว้นในหน้าที่คัดลอกมา ซึ่งได้แจ้งไว้ด้านล่างของบทความนั้นๆ (อ้างอิงแหล่งที่มา) ซึ่งท่านต้องขออนุญาตจากเจ้าของบทความเอง ตามแหล่งที่มาที่ได้แจ้งไว้

(6) ทางทีมงานได้พยายามค้นคว้าและค้นหาบทความต่างๆ ทั้งหมด เพื่อนำมาลงในเว็บไซต์ (นั่งพิมพ์กันมือ หงิก) หวังด้วยประการเจตนารมณ์ คือ "ให้ความรู้ฟรี" และด้วยงบประมาณของทางทีมงานที่มีจำกัด จึงอาจจะทำให้บางบทความพบรูปภาพประกอบบ้าง และบ้างบทความไม่มีรูปภาพประกอบเลย ทางทีมงานต้องขออภัยท่านผู้ชมผู้อ่านทุกๆ ท่าน ขอขอบคุณที่แวะเข้ามาอ่าน เราหวังว่าผู้อ่านทุกๆ ท่านจะได้ความรู้ ความเข้าใจ ไม่มากก็ไม่น้อย ทางเราเพียงแค่... ต้องการแบ่งปันความรู้ เป็นแค่กระบอกเสียง ..เล็ก...เล็ก... เท่านั้น ขอบคุณครับ

ทีมงาน Haijai.com