Haijai.com


อย่าสอน (วิชา) แก่ผู้ที่ไม่คิดจะค้นคว้า (ความรู้)

เกี่ยวกับเรา ไม่มีอะไรมาก พวกเรา (ทีม Haijai.com) นั้น มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ของพี่น้องทุกๆ ท่าน ที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม ค้นหา และต้องการในสิ่งที่กำลังค้นหา ตอบโจทย์หรือเปล่านั้น!! อย่างน้อยที่สุด เราก็หวังว่าสิ่งที่ท่านกำลังค้นหาอยู่นั้น ท่านอาจจะได้พบคำตอบ ในสิ่งที่เราทุกคน (ทีม Haijai.com) พยายามสรรค์สร้างและสรรหาความรู้มาแบ่งปัน

คำนิยามของพวกเรา (ทีม Haijai.com) “เราทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์ความรู้” เรามิสามารถที่จะนำเอาวิชาความรู้ ไปยัดเยียดให้แกผู้อ่าน (Users) หรือตอบโจทย์ในสิ่งที่ผู้อ่าน (Users) ต้องการ สิ่งนั้น / สิ่งเหล่านั้น / ประเด็นต่างๆ ได้หมด

อันความรู้ที่พวกคุณ (Users) กำลังค้นหากันอยู่นั้น มิอาจถูกเสมอไป หรืออ้างอิงด้วยปรัชญา ถ้อยคำ และชื่อเสียง... ไม่ว่าจะมาจากคำสั่ง “คุณครู” “อาจารย์” หรือ “ทำรายงาน” ในสิ่งที่พวกท่าน (Users) ใคร่ที่จะรู้นั้น หากทางพวกเรา (ทีม Haijai.com) สามารถเป็นกระบอกเสียงหรือเป็นทางผ่านให้พวกท่าน ได้ พวกเรายินดี

ไม่ต้องแปลกใจนะครับ ถ้าพวกท่านเห็นเว็บไซต์ Haijai.com เป็นเช่นนี้ เพราะความจริงแล้ว เราตั้งใจสร้างขึ้นมาเช่นนี้ ในแบบของเรา และไม่ยึดติดกับสิ่งของทั่วๆ ไป การที่เรามิได้ทำ มิใช่ว่าเราทำไม่เป็นหรือทำไม่ได้ แต่ทางพวกเรา (ทีม Haijai.com) นั้น มิได้สร้างเว็บไซต์มาเพื่อต้องการโอ้อวด ความสวยหรู art หรือแสดงความว่าฉันเก่ง ฉัน...อย่างโน้น ฉัน...อย่างนี้

สิ่งที่พวกท่านเห็นในเว็บไซต์เรานั้น ดูเรียบๆ ง่ายๆ นั้น... คือ... "จุดเด่น" ของเรา

ขอบคุณที่อ่านนะจ้ะ ... เข้าใจตรงกัน นะจ้ะ นะจ้ะ (^____^)

ทีมงาน Haijai.com

disclaimer < คลิกอ่านก่อน