Haijai.com


สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สมุนไพรไทย สมุนไพรพื้นบ้าน พืชสมุนไพร
ผักตบใบพาย

ผักตบใบพาย

ผักตบใบพายมีชื่อท้องถิ่นที่เรียกได้อีกว่า บัวกวั๊ก หรือนางกวัก จัดเป็นไม้น้ำ พบบริเวณนาข้าว และบริเวณที่มีน้ำขัง เช่น หนองน้ำ สระ คู ห้วย ผักพาย เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้นเหง้า...

ผักชีลาว

ผักชีลาว

ผักชีลาวมีชื่อท้องถิ่นอีกชื่อว่า “เทียนตาตั๊กแตน” จัดเป็นไม้ล้มลุก ตระกูลเดียวกับผักชี มีลำต้นสีเขียวเข้ม ลักษณะใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีสีเขียวสดออกเรียงสลับกันดอกมีขนาดเล็กสีเหลือ...

ผักคราดหัวแหวน

ผักคราดหัวแหวน

ผักคราดหัวแหวนยังมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ อีก คือ ผักคราด ผักเป็ด ผักตุ้มหู เทียวเช่าและอึ้งฮวยเกี้ย จัดเป็นไม้ล้มลุก สูง 25-100 เซนติเมตรลำต้นกลมแตกกิ่งก้านแผ่ไปตามดินยอดจะตั้งตรง สีแด...

ผักคาวทอง

ผักคาวทอง

ผักคาวทองมีชื่อพื้นบ้านที่เรียกได้อีกว่า คาวตอง พลูดาว พลูแก ผักเข้าตอง (กลาง) คาวปลา ผักก้านตอง (เหนือ) เป็นไม้ล้มลุก มีข้อปล้อง เลื้อยทอดยอดตามผิวหน้าดิน แตกรากและกิ่งก้านตามข้อ ...

ผักแขยง

ผักแขยง

ผักแขยงมีชื่อพื้นบ้านที่เรียกกันได้อีกว่า มะออม อีออม ผักพา และสุ่ยฝูโหยง จัดเป็นไม้ล้มลุก ใบเลี้ยงคู่ประเภทชายน้ำ มีอายุฤดูเดียว ลำต้นกลมอวบน้ำสีเขียวอ่อนมีขนละเอียดปกคลุม ตั้งตรง...

บวบ

บวบ

บวบมีชื่อท้องถิ่นว่า บวบหอม บวบกลม จัดเป็นเถาเลื้อย เถาแข็งและเหนียว คล้ายกับถั่วพู แต่มีอายุเพียงปีเดียวหรือฤดูเดียว เถาสีเขียวอ่อน ลำต้นม้วนพันสิ่งยึดเกาะได้ดี มีมือเกาะ ตามเถาแล...

น้ำเต้า

น้ำเต้า

น้ำเตามีชื่อท้องถิ่นว่า มะน้ำเต้า (ภาคเหนือ) จัดว่าเป็นพืชผักประเภทเถาเลื้อย อวบน้ำ มีอายุเพียงปีเดียวหรือฤดูเดียว เถาอ่อนมีสีเขียวอมเหลือง เถาแก่สีเทา มีมือเกาะยาว ที่เถาและใบมีขน...

ทำมัง

ทำมัง

ทำมังเป็นไม้ป่ายืนต้นขนาดใหญ่แผ่กิ่งก้านออกเป็นทรงพุ่ม สูง 20-30 เมตร ลำต้นสีน้ำตาลอมเทา ใบเดี่ยวรูปไข่ยาวรี ขนาดยาว 8-12 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อมีขนาดเล็กมากออกที่ซอกใบปลายกิ่ง ผล...

ทองหลาง

ทองหลาง

ทองหลางเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ตามกิ่งก้านและลำต้นมีหนามแหลมคม นิยมนำใบและยอดอ่อนมาลวกจิ้มน้ำพริก หรือใช้ห่อเมี่ยงคำรับประทาน สำหรับส่วนที่นำมาเป็นยา ได้แก่ ใบ และยอด สรรพคุณทางยาและ...

ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว เป็นเถาเลื้อย เถาแข็งและเหนี่ยว คล้ายกับถั่วพู แต่มีอายุเพียงปีเดียว หรือฤดูเดียว เถาสีเขียวอ่อน ลำต้นม้วนพันสิ่งยึดเกาะได้ดี ไม่มีมือเกาะใบประกอบแบบฝ่ามือ มี 3 ใบย่อย ร...

ถั่วพู

ถั่วพู

ถั่วพูมีชื่อท้องถิ่นว่า ถั่วพู บอบ่ะปะหลี (แม่ฮ่องสอน) ลำต้นมีลักษณะเป็นไม้เถาเลื้อยเถาแข็งและเหนียว ใบออกจากลำต้นแบบสลับ สีเขียว ปลายใบแหลม มีใบย่อย 3 ใบ รูปไข่ป้อมดอกเป็นดอกย่อย ...

ตำลึง

ตำลึง

ตำลึงมีชื่อท้องถิ่นว่า ผักแคบ (ภาคเหนือ) แคเด๊าะ (กระเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ตำลึง, สีบาท (ภาคกลาง) ผักตำนิน (ภาคอีสาน) เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ มีมือเกาะเป็นเส้นยา...

ชุมเห็ดเทศ

ชุมเห็ดเทศ

ชุเห็ดเทศมีชื่อท้องถิ่นว่า ขี้คาก ลับมือหลวง เล็บมืนหลวง หมากกะลิงเทศ ส้มเห็ด จุมเห็ด ชุมเห็ดใหญ่ ตะลีพอ ตุ๊ยเฮียะเต่า ฮุยจิวบักทง เป็นไม้พุ่มสูง คล้ายต้นขี้เหล็ก นิยมนำดอกมาต้มรับ...

ชะอม

ชะอม

ชะอมเป็นไม้พุ่มขนาดย่อมรอเลื้อย มีทั้งพันธุ์ที่หนามและที่ไม่มีหนามตามลำต้น ก้านและใบ ยอดอ่อนของชะอมนิยมนำมาเป็นผักจิ้มขณะสด หรือปรุงโดยทำชะอมชุบไข่ทอด ผัดใส่ไข่ การลวกหรือต้มแล้วรา...

ช้าพลู

ช้าพลู

ช้าพลูมีชื่อพื้นบ้านที่เรียกได้อีกลหายชื่อ เช่น อีเลิด (อีสาน) พลู (จันทบุรี) พลูเพลิงนก (เชียงใหม่) ผักพลูนก ผักปูนก พลูลิง (พายัพ) และนมวา (ภาคใต้) จัดเป็นไม้ล้มลุกลำต้นตั้งตรง ม...

ชะมวง

ชะมวง

ชะมวงมีชื่อท้องถิ่นว่า กะมวง (ภาคใต้) มวงส้ม (นครศรีธรรมราช) หมากโมก (อุดรธานี) เป้นไม้พุ่มถึงไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีกิ่งและลำต้นมีสีดำ ทั้งยังมีความเหนี่ยวมากด้วย ชะมวงมักจะมีทรงพุ่ม...

แคบ้าน

แคบ้าน

แคบ้านเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีดอกสีขาว หรือบางพันธุ์มีสีแดงอมม่วงนิยมนำส่วนของดอกที่ยังไม่บานมารับประทาน โดยจะดึงเอาเกสรเพศเมียสีเหลืองอ่อนออกก่อน เพราะส่วนของเกสรจะทำให...

ขี้เหล็ก

ขี้เหล็ก

ขี้เหล็กมีชื่อท้องถิ่นที่เรียกกันหลายชื่อ เช่น ขี้เหล็กบ้าน (ลำปาง-สุราษฎร์) ขี้เหล็กเผือก (เชียงใหม่) ขี้เหล็กใหญ่ (ภาคกลาง) ผักจี้ลี้ (ฉาน-แม่ฮ่องสอน) ขี้เหล็กแก่น (ราชบุรี) ขี้เ...

ขจร

ขจร

ขจรมีชื่ท้องถิ่นว่า สลิด ลักษณะลำต้นจะเป็นเถาเหนียวและแข็ง มีอายุหลายปี เส้นผ่านศูนย์กลางของเถาที่ปลายยอด 2-4 มิลลิเมตร เถาอ่อนสีเขียวอมเหลือง เถาแก่สีเทาหรือน้ำตาล ใบรูปหัวใจ โคนใ...

กุ่ม

กุ่ม

กุ่มเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ แต่จะมีอยู่ 3 แฉก ใบอ่อนสีเหลืองอมเขียว ส่วนใบแก่จะมีสีเขียวเข้ม ดอกมีสีขาวเป็นช่อ ออกที่ปลายกิ่งคล้ายดอกผักเสี้ยน ย...

กะทกรก

กะทกรก

กะทกรกมีชื่อท้องถิ่นว่า รก (ภาคกลาง) กระโปรงทอง (ภาคใต้) หญ้ารกช้าง (พังงา) ตำลึงฝรั่ง (ชลบุรี) เถาะเงาะ เถาสิงโต (ชัยนาท) ผักขี้หด (เลย) ผักแคลฝรั่ง (ภาคเหนือ) ลักษณะลำต้นจะเป็นเถ...