Haijai.com


สุขภาพจิต

สุขภาพจิต จิตวิทยา
5 วิธีสุขภาพจิตแจ่มใส่แม้วัยเพิ่มขึ้น

5 วิธีสุขภาพจิตแจ่มใส่แม้วัยเพิ่มขึ้น

ผู้เข้าสู่วัยเกษียณที่มีพฤติกรรมต่อไปนี้ จะมีปัญหาสุขภาพจิต เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า ก้าวร้าว น้อยกว่าคนทั่วไป 1.ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นสม่ำเสมอ เน้นการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกับส...

10 ดันให้งานรุ่งมุ่งใช้ชีวิตอย่างฉลาด

10 ดันให้งานรุ่งมุ่งใช้ชีวิตอย่างฉลาด

1.เริ่มต้นด้วยคำถามที่ถูกต้อง 2.รักษาคุณภาพของงานอยู่เสมอ 3.ทำงานที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม 4.พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 5.ผิดได้แต่ต้องรีบแก้ไข 6.อย่าหวั่นไหวกับคำคน จนมุ่งทำงานให้เต็มท...

ภูมิคุ้มกันสาเหตุโรคซึมเศร้า

ภูมิคุ้มกันสาเหตุโรคซึมเศร้า

เนื่องจากยารักษาโรคเครียดและโรคซึมเศร้าแบบเดิม ใช้ไม่ได้ผลกับผู้ป่วยถึง 1 ใน 3 ทั่วโลก นอกจากนี้หลายปีที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์หัวใหม่ยังค้นพบหลักฐานสำคัญบางอย่าง เกี่ยวกับค...

สวดมนต์บำบัดโรค

สวดมนต์บำบัดโรค

การสวดมนต์ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้อาการป่วยดีขึ้นได้ งานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี ภาควิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลั...

8 เทคนิคแก้ปัญหาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม

8 เทคนิคแก้ปัญหาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม

โรคสมองเสื่อม (dementia) เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัยในผู้สูงอายุ โดยพบความชุกได้ถึงร้อยละ 5-10 ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี อาการของโรคสมองเสื่อม นอกจากปัญหาเรื่องความจำแล้ว ปัญหาเรื่อง...

วิธีขจัดทุกข์ของสาวโสด

วิธีขจัดทุกข์ของสาวโสด

สุขภาพกายที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานของสุขภาพใจที่แข็งแกร่ง เมื่อมีโรคต้องศึกษาหาความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคที่เป็นและการดูแลตนเอง อย่าเชื่อความรู้ที่ผิด ควรพบแพทย์ตามนัด ดูแลให้โรคสงบ...

หยุด 4 ประโยคต้องห้ามทำร้ายใจ

หยุด 4 ประโยคต้องห้ามทำร้ายใจ

ประโยคที่เอ่ยไปตามความเคยชินอาจสร้างบาดแผลในจิตใจคนฟังได้ ดังนั้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน คนรัก ควรหลีกเลี่ยงประโยคเหล่านี้ ดร.สตีฟ อั...

เช็กภาวะซึมเศร้าคนใกล้ตัว

เช็กภาวะซึมเศร้าคนใกล้ตัว

หากพบว่าคนใกล้ตัวทำสิ่งเหล่านี้บ่อยๆ อาจมีความเป็นไปได้ว่า เขากำลังเผชิญหน้ากับภาวะซึมเศร้า แต่กำลังพยายามปกปิดเอาไว้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เซท กิลลิฮาน อาจารย์จากคณะจิตวิทยา มหาวิ...

10 วิธีแก้ซึมเศร้าคนอกหัก

10 วิธีแก้ซึมเศร้าคนอกหัก

เมื่อเกิดการพลัดพรากขึ้น เช่น ตาย จากกัน สำหรับคนที่อยู่กินด้วยกันมานาน มีความรักใคร่ผูกพัน ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา แม้แต่การพลัดพรากที่ไม่ใช่การตายจาก เช่น การทอดทิ้ง เลิกรา...

ตัดวงจรคิดลบภายใน 30 วินาที

ตัดวงจรคิดลบภายใน 30 วินาที

เพราะความคิดลบเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ปัจจัยข้อนี้เป็นสิ่งที่ แอรอน เบค นักจิตวิทยาและคอลัมนิสต์ประจำสำนักข่าว Huffington Post ระบุว่ามีผลและควรจะต้องลงมือแก้ไขเป็นสิ...

ความฉลาดและพรสวรรค์ ไม่ใช่ดัชนีชี้วัดความสุข

ความฉลาดและพรสวรรค์ ไม่ใช่ดัชนีชี้วัดความสุข

แท้ที่จริงแล้ว คนกลุ่มนี้กลับเป็นคนที่มีความสุขน้อยกว่าใครเพื่อน สาเหตุเนื่องมาจากคนที่มีความสามารถพร้อมในทุกด้าน มักจะคาดหวังในสิ่งต่างๆ สูง ดังนั้น ความสำเร็จที่ได้มาย่อมเป็นเรื่...

โรคชอบหยิบฉวยต่างจากการขโมยอย่างไร

โรคชอบหยิบฉวยต่างจากการขโมยอย่างไร

โรค “Kleptomania” หรือที่ภาษาไทยใช้คำว่า “โรคชอบหยิบฉวย” หรือ “โรคชอบขโมย” เป็นความผิดปกติทางจิตเวชชนิดหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาเป็นที่พูดถึงอยู่ช่วงหนึ่งในบ้านเรา และในต่างประเทศก็มักมี...

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการสูญเสีย 5 ระยะ

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการสูญเสีย 5 ระยะ

เกิด แก่ เจ็บ ตาย พบ พราก จาก ลา การสูญเสียเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญ Five stages of grief คือปฏิกิริยาตอบสนองปกติของบุคคล หรือครอบครัวเมื่อประสบกับการสูญเสีย ความเศร้าโศก เป็นกระบว...

9 ความคิดลบทำร้ายตัวเองและผู้อื่น

9 ความคิดลบทำร้ายตัวเองและผู้อื่น

1.คิดด้วยความรู้สึก ปกติเราสามารถรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้ แต่ถ้าเอาแต่รับรู้ความรู้สึกลบๆ แล้วนำมาขยายต่อ เช่น “ฉันรู้สึกว่าเขาไม่ชอบฉัน” ซึ่งบางทีก็ไม่จริง เพราะความรู้สึกมักห...

6 วิธีพัฒนาจิตใจไม่ให้ถูกอารมณ์ควบคุม

6 วิธีพัฒนาจิตใจไม่ให้ถูกอารมณ์ควบคุม

ความคิดลบจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นลบและดึงดูดเพื่อนที่มีความคิดลบ ตรงกันข้าม ความคิดบวกจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นบวกและดึงดูดเพื่อนที่มีความคิดบวก ซึ่งจะส่งเสริมพลังในการจดจ่อกับสิ่...

จิตสั่งสมอง สมองสั่งจิต

จิตสั่งสมอง สมองสั่งจิต

การทำงานของสมองที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับคนรักสุขภาพคือ การกิน เมื่อเราอิ่ม กระเพาะอาหารขยายเพียงพอ จะส่งสัญญาณไปบอกสมองว่า หยุดกินได้แล้ว โดยระบบย่อยอาหารมีส่วนเพียงกระจิริดต่อความอ...

11 สัญญาณก่อนสุขภาพจิตป่วย

11 สัญญาณก่อนสุขภาพจิตป่วย

โรคจิตเภททั้งสองชนิดที่กล่าวไปแล้วนั้น มีพัฒนาการของโรคอย่างชัดเจน เพียงแต่คนรอบข้างต้องสังเกตและเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที อาการเหล่านี้ได้แก่...

สร้าง 3 ส. ลดปัญหาฆ่าตัวตาย

สร้าง 3 ส. ลดปัญหาฆ่าตัวตาย

นพ.เจษฎา โชคดำรง อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปี 2558 อัตราฆ่าตัวตายของคนไทยอยู่ที่ 6.47 ต่อแสนประชากร ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา 6.08 ต่อแสนประชากร เฉลี่ยเดือนละ 350 คน หรือท...

สุดยอดวิธีคิด เปลี่ยนสุขภาพแย่เป็นสุขภาพเยี่ยม

สุดยอดวิธีคิด เปลี่ยนสุขภาพแย่เป็นสุขภาพเยี่ยม

1.ยอมรับความจริงว่าตัวเองเจ็บป่วย และยอมรับว่าความตายเป็นเรื่องธรรมชาติ ซึ่งการคิดพิจารณาเช่นนี้จะทำให้ความกระวนกระวายใจลดลง และมีความพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ทุกขณะ ถือเป็นก้าวแรกที่...

4 วิธีคิดพิชิตตำแหน่งหน้าที่การงาน

4 วิธีคิดพิชิตตำแหน่งหน้าที่การงาน

หากต้องการให้หน้าที่การงานก้าวหน้า เราทุกคนจำเป็นต้องฝึกคิด คิดให้แตกต่าง โดยคิดในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยคิด ด้วยการรู้จักฝันให้เป็น การฝันให้เป็นนั้น คือ การฝันในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ห...

ร้องไห้ วิธีดับโกรธขั้นเทพ

ร้องไห้ วิธีดับโกรธขั้นเทพ

สำหรับวิธีจัดการอารมณ์โกรธตามหลักแพทย์แผนจีนคือ ก่อนอื่นเราต้องมีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง กำหนดรู้ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเราอาจจะใช้อารมณ์หนึ่งมาควบคุมอีกอารมณ์ห...