น้องน้ำ นำโรค

น้องน้ำ ปี 2554 เป็นปีที่ประวัติศาสตร์ไทย ต้องจารึกเอาไว้เป็นบทเรียนอันสุดแสนแพง กับเหตุการณ์มหาอุทกภัย ในยุคที่สิ่งต่างๆ เจริญรุดหน้า มีวิทยาการอันทันสมัย ข้างของเครื่องใช้สะดวกส...