Haijai.com


อาการทางตาจากการใช้คอมพิวเตอร์ Computer Vision Syndrome


 
เปิดอ่าน 1840

Computer Vision Syndrome กลุ่มอาการทางตาที่เป็นผลมาจากการใช้คอมพิวเตอร์

 

 

กลุ่มอาการทางตานี้ เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานๆ ทำให้กล้ามเนื้อตาเกร็งตัว อัตราการกระพริบตาลดลง เกิดภาวะตาแห้งขึ้น อาการไม่สบายตาหรือมีปัญหาด้านการมองเห็น ซึ่งความรุนแรงของอาการจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้คอมพิวเตอร์

 

 

อาการ

 

ปวดเมื่อยดวงตา ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว ตาแห้ง เคืองตา แสบตา เห็นภาพซ้อน ปวดไหล่ ปวดต้นคอ

 

 

ภาวะที่ส่งเสริมให้มีอาการ

 

ทำงานในที่แสงสว่างไม่เพียงพอ แสงจ้าจากจอคอมพิวเตอร์ ระยะห่างระหว่างจอกับผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสม ท่านั่งที่ผิดวิธี สายตาที่ผิดปกติที่ไม่ได้แก้ไข เช่น สายตาสั้น ยาว เอียง หรือสายตายืดตามอายุ เกิดในคนที่อายุเกิน 40 ปี คนไข้กลุ่มนี้จะมีการเพ่งมาก เพื่อให้ภาพหายมัว ยิ่งทำให้เกิดภาวะปวดตาได้ง่ายมาก

 

 

สาวๆ ในปัจจุบันจะนิยมใช้คอนแทคเลนส์ เพื่อความสวยงาม หรือเพื่อแก้ไขสายตาที่ผิดปกติกันมาก ซึ่งการใช้คอนแทคเลนส์จะยิ่งทำให้มีอาการตาแห้งมากขึ้นขณะใช้คอมพิวเตอร์ ทำให้มีอาการปวดตา แสบตา ไม่สบายตามากขึ้น

 

 

การดูแลรักษา

 

 ใช้เก้าอี้ที่นั่งสบาย และปรับท่านั่งให้พอดีกับระดับคอมพิวเตอร์ โดยระดับจอคอมพิวเตอร์ที่พอดี ควรต่ำกว่าระดับสายตา 15-20 องศา (4-5 นิ้ว) และห่างจากดวงตาประมาณ 20-28 นิ้ว แป้นพิมพ์ต้องได้ระดับกับมือที่พบดี โดยงอข้อศอกทำมุม 90-100 องศา

 

 

 ปรับแสงไฟในห้องให้สว่าง

 

 

 ใช้ glare filter เพื่อลดแสง แสงจ้าจอคอม

 

 

 ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อนานเกิน 2 ชั่วโมง พักสายตาอย่างน้อย 15 นาที โดยมองออกนอกหน้าต่าง หรือมองไปไกลๆ เพื่อลดการเพ่งของกล้ามเนื้อตา

 

 

 กระพริบตาบ่อยๆ หรือใช้น้ำตาเทียมร่วมด้วย เพื่อลดภาวะตาแห้ง

 

 

 แก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ โดยการใส่แว่น คอนแทคเลนส์ หรือแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ เป็นต้น

 

 

การแก้ไขสายตาผิดปกติ

 

หากการใช้แว่นทำให้ปวดตา ปวดศีรษะ หรือทำให้มีปัญหาในการประกอบอาชีพ หรือการใส่คอนแทคเลนส์เป็นระยะเวลานานๆ ทำให้เกิดภาวะล้าตา ตาแห้งได้ ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาสายตาด้วยการทำเลสิกนั้น มีเทคโนโลยีขั้นสูงที่มาช่วยในการผ่าตัด ที่เรียกว่า Femtosecond Laser ทำให้การผ่าตัดได้รับผลการรักษาที่แม่นยำ ปลอดภัยมากขึ้น และสามารถกลับไปทำงานได้อย่างรวดเร็ว

 

 

สำหรับบางรายที่สายตาสั้นมาก หรือเอียงมากนั้น แว่นหรือคอนแทคเลนส์ก็จะไม่สามารถใส่ได้ และอาจไม่เหมาะสมที่จะทำเลสิก ทางเลือกในการรักษาคนไข้กลุ่มนี้คือ การใส่เลนส์เสริม ICL ซึ่งมีความปลอดภัยสูง และทำให้การมองเห็นชัดเจนหลังผ่าตัด

 

 

แพทย์หญิงไรนา จินดาศักดิ์

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

(Some images used under license from Shutterstock.com.)