Haijai.com


การเล่นและการเรียนรู้

การเล่นและการเรียนรู้
ทักษะการเข้าสังคมและการอยู่ร่วมเป็นกลุ่ม

ทักษะการเข้าสังคมและการอยู่ร่วมเป็นกลุ่ม

หากเราถามเด็กๆ ในวัยนี้ถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียน “เพื่อน” คือสิ่งที่เด็กๆ มักจะเกริ่นขึ้นเป็นอันดับต้นๆและการให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างตนเองและเพื่อนๆ เด็กต้อง...

เรียนรู้ทักษะด้านสังคมสำหรับเด็กวัย 3 ขวบ

เรียนรู้ทักษะด้านสังคมสำหรับเด็กวัย 3 ขวบ

เด็กเรียนรู้ทักษะด้านสังคมในช่วงวัยเยาว์ แต่ทักษะด้านสังคมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากผ่านวันเกิดทันทีในแต่ละปีแต่เป็นการสร้างสะสม ทักษะทีละน้อยจากสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ เด็กค่อยๆ เ...

ทักษะและพฤติกรรมเด็กวัย 2 ขวบ

ทักษะและพฤติกรรมเด็กวัย 2 ขวบ

การสร้างสิ่งแวดล้อมเชิงบวกเพื่อส่งเสริมให้ลูกเรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการคาดหวังที่สามารถทำได้ในเด็กวัยนี้จะต้องมีความชัดเจน คงเส้นคงวา เพื่อทำให้เด็กเกิดรูปแบบที่ชัดเจน...

สร้างการเรียนรู้ผ่าน “กองทราย”

สร้างการเรียนรู้ผ่าน “กองทราย”

ทรายเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับการสำรวจของเจ้าตัวน้อย เพราะว่าเด็กวัยนี้สามารถกลิ้งเกลือกได้ โดยไม่เป็นอันตราย นอกจากนี้แล้วการที่เด็กกำหรือขยำทรายเล่น จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อมือ และ...

อนุบาลเขาเรียนอะไรกันบ้างนะ?

อนุบาลเขาเรียนอะไรกันบ้างนะ?

แม้ว่าจะดูเหมือนว่าหนูๆ อนุบาลสนุกกับกิจกรรมและเกมต่างๆ แต่เบื้องหลังความสนุกเหล่านั้นคือการเรียนรู้ของเจ้าตัวเล็กค่ะ มุมนิทาน แค่เพียงการฟัง และดูคุณครูเล่าเรื่องราวจากหนังสือนิท...

เมื่อเจ้าตัวดีจะมีสังคม Social Complex

เมื่อเจ้าตัวดีจะมีสังคม Social Complex

เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม จำเป็นต้องอยู่ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตั้งแต่วินาทีแรก ที่เจ้าตัวน้อยลืมตาขึ้นมาดูโลกหนูน้อยต้องการการดูแลจากคุณพ่อคุณแม่เพื...