Haijai.com


Focus การมีจุดมุ่งหมายในการทำงาน


 
เปิดอ่าน 1639

Focus การมีจุดมุ่งหมายในการทำงาน

 

 

เป็นพื้นฐานที่สำคัญในชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางค่านิยม ทัศนคติ พฤติกรรม และอุปนิสัย ซึ่งเรียกว่าทักษะนิสัยคู่ชีวิตที่เด็กต้องพัฒนาให้มี เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างความสำเร็จในการเรียนรู้ การดำเนินชีวิต เม็กก้าสกิลส์ จะเป็นเหมือนเครื่องมือขับเคลื่อนภายในตัวเด็กให้เรียนรู้มากขึ้น ทักษะทั้งหมดที่เด็กจะได้เรียนรู้นี้จะช่วยสร้างทั้ง IQ และ EQ พ่อแม่มีส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างทักษะนิสัยคู่ชีวิตที่ดีให้กับลูกอย่างมาก”

 

 

ในชีวิตของเด็กๆ ควรจะต้องมีความสามารถในการควบคุมความต้องการของตัวเองได้ดี และได้เห็นว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวก็สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้เช่นกัน เด็กๆ ต้องมีลักษณะที่นักจิตวิทยาเรียกว่า “จัดการกับตัวเองได้” คือสามารถสงบกายใจได้ดีพอที่จะตั้งใจและมุ่งความสนใจได้เมื่อต้องการ

 

 

“จัดระบบให้ตัวเอง” (สำหรับเด็กวัย 6-10 ปี)

 

สิ่งที่ได้ฝึกจากกิจกรรม : การมีสติ การรู้จักเหตุและผล การนึกถึงเป้าหมายของการกระทำ

 

 

 จำลองเหตุการณ์ขึ้นแล้วลองทำท่าฉุน เฉียวโกรธ เช่น เวลาประกอบสิ่งของเครื่องใช้อะไรสักอย่างตามแบบ แล้วทำไม่ได้ หรือนึกถึงเวลาลูกโกรธที่พ่อแม่ไม่ยุติธรรม ควบคุมมาก จุกจิกจู้จี้ ลูกอึดอัดว่าไม่เคยได้ทำอะไรที่อยากทำเลย

 

 

 จำลองเหตุการณ์ และดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ใหญ่แสดงความโกรธ รุนแรง ลูกก็เช่นเดียวกัน ท่าทีอย่างไร้เหตุผลจะกระทบต่อคนอื่นเป็นอย่างไร

 

 

 จำลองเหตุการณ์ต่อไปว่าหากใช้ความเยือกเย็น ใช้สติและสมอง ตรองดูการกระทำเสียก่อนจะพูดจะทำจะเป็นอย่างไร ผลกระทบต่อผู้อื่นเป็นอย่างไร

 

 

 พูดคุยกันว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากการรู้จักควบคุมอารมณ์บ้าง เช่น ลองหัดนับ 1-10 ก่อนพูดหรือทำอะไร

 

 

ข้อมูลอ้างอิง : Basic Ideas of MegaSkills โดย ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร

(Some images used under license from Shutterstock.com.)