Haijai.com


ลูกน้อยวัย 2 ขวบ สนุกกับการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5


 
เปิดอ่าน 2057

การเรียนรู้และเข้าใจโลกกว้าง

 

 

หนูน้อยวัย 2 ขวบ สนุกสนานกับการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยการ “ลองผิดลองถูก” หนูน้อยจะค่อยๆ ฝึกหัดในการทำกิจกรรมใหม่ๆ ซ้ำๆ จนกว่าจะสามารถทำกิจกรรมนั้นๆ ให้จนคล่องตัว และสามารถทำได้ดีขึ้นตามลำดับ  ความอยากรู้ อยากเห็น เกิดขึ้นในหัวน้อยๆ มากมายกับสิ่งใหม่ สิ่งที่ไม่รู้ พร้อมกับการหาคำตอบโดยคำถาม “ทำไม, อะไร และอย่างไร” การเล่นแบบสมมติสถานการณ์ เริ่มขึ้นโดยใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวในการเล่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และจินตนาการ

 

 

ความคิดริเริ่ม การมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่น

 

 ตัดสินใจด้วยตนเองในการเลือก อาหาร, เสื้อผ้า, ของเล่นและกิจกรรมต่างๆ โดยยึดตามความชอบของตน ซึ่งในบางสถานการณ์อาจไม่ตรงกับความคิดเห็นของผู้ใหญ่ เช่น ไม่หนู่ไม่ใส่เสื้อตัวนี้, หนูจะใส่หมวก!”

 

 

 เพิ่มความสะอาดในการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่ตนเองสนใจ เช่น การต่อบล็อกของเล่น และพยายามทำจนสำเร็จ

 

 

 สามารถตัดสินใจพยายามทำสิ่งใหม่ด้วยตนเองจนสำเร็จ เช่น พยายามดึงแม่เหล็กติดตู้เย็นออกจนสำเร็จ เด็กบางคนมีความมุ่งมั่นอย่างมากในการจะประกอบกิจกรรมใดๆ แต่ในบางครั้งอาจเจออุปสรรค จนเกิดความตึงเครียด และสื่อสารด้วยการร้องไห้โวยวาย ความเหลือจากผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำ แนวทางจะช่วยให้หนูน้อยในวัยนี้เริ่มต้นใหม่ทำกิจกรรมได้อีกครั้ง

 

 

 สามารถในการจัดการกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง เช่น ทานข้าวได้เอง ใส่เสื้อได้เอง คำชมเชยจากผู้ใหญ่จะช่วยใหญ่หนูน้อยมีความสุข และเพิ่มความรู้สึกที่ดีให้กับตนเองมากขึ้น

 

 

ช่างสงสัย และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่

 

 สามารถร่วมกิจกรรมใหม่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ, สำรวจของใช้ในครัว, เปิดพลิกอ่านหนังสือ, สนุกสนานกับสถานที่ใหม่ๆ สืบหาคำตอบจากสิ่งใหม่ คำถามมากมาย เช่น ทำไม, อะไร, อย่างไร จากสิ่งใหม่ๆ เช่น แสง สี เสียง และอารมณ์ความรู้สึก เช่น ทำไมพี่เขาถึงร้องไห้ครับ”

 

 

เหตุผลและการแก้ปัญหา

 

ค้นหาสาเหตุและแนวทางทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง

 

 ความสามารถในการใช้ภาษาจะเป็นระบบมากขึ้นพร้อมทั้งหาหนทางในการแก้ปัญหา ซึ่งอาจไม่ประสบความสำเร็จทุกครั้งไป  พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเอง เช่น น้องผิง พยายามจัดถ้วยพลาสติก โดยการพยายามเรียงจากถ้วยใบเล็กไปหาถ้วยใบใหญ่ และจัดเรียงขนาดที่ไม่สมดุล

 

 

 เรียนรู้การใช้ภาษาในการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ แต่ในบางครั้งกลับปฏิเสธเมื่อผู้ใหญ่พยายามเข้ามาช่วยเหลือ เช่น เมื่อเด็กพยายามต่อบล็อก แต่ไม่สำเร็จ เด็กอาจขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ แต่พอผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืออ หนูน้อยอาจพูดว่า ไม่หนูจะทำเอง”

 

 

ริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการ

 

 เริ่มเรียนรู้การเล่นแบบ สมมติสถานการณ์” เช่น วางตุ๊กตาบนเตียง และห่มผ้าให้”

 

 

 ริเริ่มใช้สิ่งของประจำวันให้วิถีทางใหม่ เช่น นำผ้าห่ม และคลุมเก้าอี้ และนั่งลง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)