Haijai.com


แจ่มใส เบิกบาน หนูน้อยที่เข้าสู่วัย 1 ปีแรกของชีวิต


 
เปิดอ่าน 2090

การเรียนรู้และเข้าใจโลกกว้าง

 

 

แจ่มใส เบิกบาน หนูน้อยที่เข้าสู่วัย 1 ปีแรกของชีวิตกับการเรียนรู้ของโลกใบใหญ่ สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการค้นหา เรียนรู้ สัมผัส เพื่อเสริมสร้างสะสมประสบการณ์เท่าที่ทำได้ พร้อมทั้งร่วมเดินทางบนเส้นทางของการเรียนรู้กับผู้เลี้ยงดู เด็กๆ ใช้เสียงและท่าทางในการสื่อสาร การส่งสียงยินดี ร้องเพื่อแสดงความรู้สึก ท่าทางตื่นเต้นกับสิ่งของใหม่ๆ หรือการแสดงสีหน้าที่ตกใจ ร้องไห้ เมื่อกับคนที่ไม่คุ้นเคย

 

 

การมส่วนร่วม ความมุ่งมั่น

 

 แสดงความสนใจ ความชอบจากภาษากาย เช่น ชี้ไปที่แอปเปิ้ลที่ชอบรับประทาน หรือผลักกล้วยออกเพื่อสื่อสารว่าไม่ชอบ

 

 

 จดจ่อให้ความสนใจกับเสียง และสีด้วยร่วมประสบการณ์ใหม่นี้กับผู้ใหญ่ เช่น นั่งบนตักคุณพ่อ พร้อมทั้งจ้องมองหนังสือภาพสำหรับเด็ก

 

 

 แสดงความพอใจหากสามารถทำสิ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง เช่น ใส่ตุ๊กตาในตระกร้า พร้อมทั้งยิ้ม และตบมือเมื่อทำสำเร็จ

 

 

 เริ่มการช่วยเหลือตนเอง เช่น พยายามตักอาหารใส่ปากด้วยตนเอง คุณแม่อย่าเพิ่งใส่ใจต่อความสะอาดเรียบร้อย เนื่องจากการได้เริ่มทำอะไรด้วยตนเอง จะนำไปสู่ความมั่นใจและการเชื่อมั่นต่อตนเอง เมื่ออ่านหนังสือกับผู้ใหญ่ หนูน้อยอาจจะสนใจในการเป็นผู้พลิกหน้าหนังสือด้วยตนเองไปมา

 

 

สนใจใคร่รู้

 

 สนใจในการมีส่วนร่วมโดยใช้ประสาทสัมผัสในการเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น ชิม, สัมผัส จับ ถือ เขย่า

 

 

 ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ โดยการชี้พร้อมกับมองกลับมาที่ผู้ใหญ่ พร้อมด้วยส่งเสียง และรอคอยการตอบสนองจากผู้ใหญ่

 

 

 ในครึ่งปีหลังของขวบปีแรก เด็กจะสามารถถามคำถาม เช่น อะไร, ใครมา เป็นต้น

 

 

 แสดงภาษากาย และเสียงด้วยความยินดี เมื่อค้นพบสิ่งใหม่ในการเรียนรู้ เช่น หยิบกระดิ่ง และเขย่า พร้อมทั้งหัวเราะเมื่อเกิดเสียงต่างๆ ตามมา

 

 

เหตุผลและการแก้ปัญหา

 

 ค้นพบแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เช่น เมื่อพยายามจะลากรถเข็น ก็จะพยายามผลักไปในทิศทางที่เหมาะสมจนสำเร็จ พร้อมทั้งใช้ภาษาพูดสั้นๆ เช่น ลง ลง ประกอบกับการใช้ร่างกายในการช่วยเหลือจนประสบคสามสำเร็จ

 

 

 วัย 1 ปีแรกกับการค้นพบการเรียนรู้ ผู้ใหญ่จำต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ปลอดภัย ด้วยวัยนี้เด็กต้องการการเคลื่อนไหวด้วยการคลาน การไคว่คว้าสิ่งของ สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย จะทำให้การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่ดี และต่อเนื่อง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)