Haijai.com


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเด็กทารก

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเด็กทารกแรกเกิด
ลูกชอบเทของจากกระป๋องให้กระจาย

ลูกชอบเทของจากกระป๋องให้กระจาย

Q : ลูกอายุ 1 ขวบ 1 เดือน ชอบเทของจากกระป๋องให้กระจาย หรือของที่เก็บเรียบร้อยแล้วก็รื้อโยน โดยเฉพาะชอบทิ้งของไปด้านหลังของตัวเอง หรือหยิบของที่อยู่ตรงหน้าไปวางด้านหลังของตนเอง เป็น...