Haijai.com


พัฒนาการทุกๆ ด้านสมวัยคืออะไร


 
เปิดอ่าน 2249
 

Q : ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้พัฒนาการทุกๆด้านของลูกเติบโตสมวัยคืออะไร

 

 

A : คุณหมอคิดว่าช่วงที่ลูกหลับสนิทจนเข้าสู่ช่วงหลับฝันเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการเจริญเติบโด เพราะร่างกายจะหลั่งสารที่มีผลดีต่อพัฒนาการทั้งด้านอารมณ์ สมอง และร่างกาย  จากผลวิจัยของ APPSA (การร่วมมือกันของผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับของเด็กนานาประเทศ) พบว่า การนอนหลับของเด็กเล็กแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงหลับธรรมดา ร่างกายจะสร้างฮอร์โมนออกมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และ ช่วงหลับฝัน เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดต่อการเจริญเติบโตทางสมองของเด็ก 0-5 ขวบ เพราะร่างกายจะสร้างฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นส่วนต่างๆของสมองเพื่อใช้ในการเรียนรู้ อันเป็นรากฐานการพัฒนาทางสมองที่สำคัญยิ่ง

 


ในประเทศไทยพบว่า เด็กเล็กจำนวน 2 ใน 3 จะตื่นนอนอย่างน้อย 1 ถึง 2 ครั้งในตอนกลางคืน แสดงว่าเด็กอาจได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหรือมีพฤติกรรมการนอนที่ไม่เหมาะสม ทำให้นอนหลับไม่สนิทหรือหลับไม่เพียงพอ

 

 

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ควรฝึกให้เด็กนอนเป็นเวลา โดยทำกิจกรรมก่อนนอนสม่ำเสมอ เช่น อาบน้ำ นวดสัมผัส หรือเลือกใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่มีคุณภาพดี สามารถซึมซับได้ดีเยี่ยม จะช่วยให้ลูกแห้งสบาย นอนหลับสนิทได้ยาวนาน  รวมถึงการจัดบรรยากาศก่อนนอน เช่น อ่านนิทาน ฟังเพลงเบาๆเพื่อให้รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยให้ลูกหลับสนิทยาวนานยิ่งขึ้น  เมื่อลูกหลับสนิทอย่างเพียงพอ ไม่เพียงแต่จะตื่นขึ้นมาอารมณ์ดีเบิกบานแล้ว ยังมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านอารมณ์ สมอง และมีร่างกายที่แข็งแรงสมวัยอีกด้วย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)