Haijai.com


ลูกถนัดมือซ้ายต้องเปลี่ยนให้ถนัดขวาหรือไม่


 
เปิดอ่าน 1513
 

Q :  “ลูกถนัดมือซ้าย” จำเป็นต้องเปลี่ยนมาให้ลูกน้อยถนัดขวาหรือไม่

 

 

A : ถึงคนส่วนใหญ่จะถนัดมือขวา แต่ไม่ได้หมายความว่าคนถนัดมือซ้ายจะผิดแปลกอย่างใด ปกติมนุษย์จะพัฒนาความถนัดมือซ้ายหรือมือขวาในช่วง 1-3 ขวบ กรณีที่ลูกอายุก่อน 1 ขวบมีความถนัดข้างใดข้างหนึ่งแล้ว ต้องพึงระวังว่ามืออีกข้างที่ลูกไม่ได้ ใช้อาจมีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือมีพยาธิสภาพบางอย่าง เพราะช่วง 0 - 1 ขวบ เด็กมักจะใช้มือหรือแขนขา 2 ข้างเท่าๆกัน ถ้าอายุเกิน 3 ขวบแล้วลูกใช้มือข้างใดบ่อยๆก็แสดงว่าถนัดข้างนั้นไปแล้ว

 

 

ในแง่ของพัฒนาการถนัดซ้ายหรือขวาก็ไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าต้องการให้ลูกที่ใช้แต่มือซ้ายหันไปใช้มือขวา ช่วงที่เหมาะสมที่สุด คือ ช่วง 1-3 ขวบ โดยเริ่มจากการส่งของให้ลูกทางมือขวา เช่น ส่งช้อนส้อม ควรค่อยๆให้ลูกใช้มือขวาหยิบจับสิ่งของ เมื่อลูกทำตามก็ควรชมเชยหรือเชียร์ลูกบ้าง แต่ถ้าลูกใช้มือซ้ายก็ไม่ควรดุด่าหรือลงโทษ แต่ควรพูดจาดีๆ สักพักลูกจะมีพัฒนาการที่กลมกลืนและหันไปใช้มือขวาแทน

(Some images used under license from Shutterstock.com.)