Haijai.com


การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด

การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด
วิตามิน สารอาหารมหัศจรรย์สำหรับสมอง

วิตามิน สารอาหารมหัศจรรย์สำหรับสมอง

วิตามินและเกลือแร่เป็นสารอาหารสำคัญและเป็น 1 ใน 5 ของสารอาหารหลัก 5 หมู่ โดยเกลือแร่บางอย่างทำหน้าที่ซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอ และวิตามินทำหน้าที่เป็นตัวอย่างให้สารอาหารต่างๆ ทำงานได้...

กรดไขมันพิเศษ คุณค่าเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสมอง

กรดไขมันพิเศษ คุณค่าเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสมอง

ไขมันมีความสำคัญมากสำหรับเจ้าตัวเล็ก เพราะนอกจากไขมันจะให้พลังงานแล้ว ยังช่วยให้วิตามินที่ละลายในไขมันถูกดูดซึมได้ดีขึ้นนอกจากนี้แล้วถึงแม้สมองของเจ้าตัวเล็กหลังคลอดทันที จะมีเซลล์...

โปรตีน สารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต

โปรตีน สารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต

โปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตของสมอง เจ้าตัวเล็กต้องการโปรตีน เพื่อเสริมสร้างเนื้อเยื่อต่างๆ กล้ามเนื้อ เลือด ฮอร์โมน ประมาณวันละ 2.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโ...

อาหาร ปัจจัยหลักเพื่อการพัฒนาสมองเจ้าตัวเล็ก

อาหาร ปัจจัยหลักเพื่อการพัฒนาสมองเจ้าตัวเล็ก

ปัจจัยหลักที่ส่งผลทั้งในด้านส่งเสริมและควบคุมพัฒนาการของสมองสามารถแบ่งออกได้ 3 ปัจจัยใหญ่ๆ คือ พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและอาหาร โดย 2 ปัจจัยแรกนั้นเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้อย...

สมอง การเติบโตและการพัฒนาสมองเจ้าตัวเล็ก

สมอง การเติบโตและการพัฒนาสมองเจ้าตัวเล็ก

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าสมองของเจ้าตัวเล็กจะเริ่มมีพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ในช่วงก่อนการคลอดนั้นสมองจะพัฒนาเพื่อใช้ในกิจกรรมพื้นฐานของการดำรงชีวิต เช่น การควบคุมการเต้นของหัวใ...

อาหารพัฒนาสมองเจ้าตัวเล็ก

อาหารพัฒนาสมองเจ้าตัวเล็ก

คุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินไหมค่ะว่า ถ้าต้องการบ่มเพาะหรือพัฒนาเจ้าตัวเล็กของเราให้เป็นเด็กที่มีไอคิวสูง หรือฉลาดเฉลียวแล้วละก็ จะต้องทำในช่วงที่ลูกของเรายังเล็กอยู่ โดยเฉพาะในช่วงอายุ 0...

เด็กทารกสามารถเรียนรู้การยืนได้เอง

เด็กทารกสามารถเรียนรู้การยืนได้เอง

การที่เด็กจะสามารถยืนได้เองไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด แต่เด็กทารกจะใช้เวลาประมาณ 3ช่วง คือ ช่วงแรกที่เด็กทารกจะยืนได้โดยได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในการจับมือทั้งสองและพยุงลูกให้ยืน...

พัฒนาอย่างรอบด้าน

พัฒนาอย่างรอบด้าน

ขอสรุปและเน้นว่า การพัฒนาสมองของเด็กต้องเน้นการพัฒนาเด็กทั้งคน ทุกๆ ด้านให้สมดุลกัน ซึ่งมีอยู่ 4 ด้าน คือพัฒนาการด้านร่างกาย ซึ่งนับเป็นฐานแรก เพราะถ้าเด็กมีร่างกายอ่อนแอ เจ็บออดแอ...

มีอะไรเกิดขึ้นในสมองระหว่างที่เด็กพัฒนา

มีอะไรเกิดขึ้นในสมองระหว่างที่เด็กพัฒนา

โดยทั่วไปเซลล์ในสมองคนจะมี 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่พื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น ควบคุมการเต้นของหัวใจ การกินอาหาร การขับถ่าย การสร้างความรู้สึก และปฏิกิริยาตอบสนอ...

การเจริญเติบโตของสมอง

การเจริญเติบโตของสมอง

โดยเซลล์ประสาทที่ยื่นเส้นใย Axon เข้าไปสัมผัสและสร้างจุดเชื่อมต่อ Synapse กับเซลล์ประสาทอื่นๆ และกับเซลล์ที่เป็นเป้าหมายรับกระแสประสาท target cells ชนิดอื่นๆจะทำให้รู้ว่ามีอวัยวะต่...

ขั้นตอนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของระบบประสาท

ขั้นตอนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของระบบประสาท

ฒนาการของระบบประสาทกลางของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังประกอบด้วยลำดับขั้นตอนและขบวนการดังต่อไปนี้คือ 1.Induction of neural plate เป็นขั้นตอนการเหนี่ยวนำให้เนื้อเยื่อบุผิวชั้นนอก (Ectode...

การพัฒนาสมองต่อการพัฒนาของเด็กปฐมวัยแบบบุรณาการ

การพัฒนาสมองต่อการพัฒนาของเด็กปฐมวัยแบบบุรณาการ

สมองควบคุมและโปรแกรมกำกับการเจริญเติบโตของร่างกายทั้งหมด สมองควบคุมการทำงานของระบบร่างกาย เนื้อเยื่อ และเซลล์ต่างๆในร่างกาย และพัฒนาการ สมองเป็นรากฐานของการพัฒนาทุกๆด้าน ทั้ง ร่างก...

พัฒนาการของสมอง (Development of the Brain)

พัฒนาการของสมอง (Development of the Brain)

ด้วยความรู้และข้อมูลที่มีในปัจจุบัน เราอาจพูดได้ว่า “ไม่มีอะไรในจักรวาลนี้ ที่จะมีความมหัศจรรย์ และซับซ้อนมากเท่ากับสมองของมนุษย์ ยิ่งขบวนการและปัจจัยต่างๆที่ให้กำเนิดเซลล์เนื้อเยื...

ลูกคนอื่นเค้านั่งได้แล้ว แต่ลูกเรายังนั่งไม่ได้

ลูกคนอื่นเค้านั่งได้แล้ว แต่ลูกเรายังนั่งไม่ได้

พัฒนาการของเด็กมีหลักการให้พ่อแม่ทราบอย่างง่ายๆ คือ พัฒนาการของเด็กเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นลำดับขั้นตอน พัฒนาการแต่ละด้านมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ระดับของพัฒน...

 หนูดูดนมเก่งแล้วหนูจะโตขึ้นไหม

หนูดูดนมเก่งแล้วหนูจะโตขึ้นไหม

โดยทั่วไปการเจริญเติบโตของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายจะไม่เท่ากัน จึงจำเป็นที่จะต้องแยกบันทึกค่าต่างๆตามเพศของลูก ดังจะเห็นได้จากกราฟค่าปกติของชมรมต่อมไร้ท่อในเด็กแห่งประเทศไทย ที่ให้...

สมองลูกน้อยพัฒนาได้อย่างไร

สมองลูกน้อยพัฒนาได้อย่างไร

รู้หรือไม่ การนอนหลับสำคัญรองจากนมแม่ การนอนหลับมีผลโดยตรงต่อพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจ การนอนหลับสนิทเต็มอิ่มตลอดคืน มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเด็ก เพราะเป็นช่วงเวลาที่ด...

ค้นพบการคิดอย่างสร้างสรรค์ในช่วงปฐมวัย

ค้นพบการคิดอย่างสร้างสรรค์ในช่วงปฐมวัย

การวางพื้นฐานที่ดีเพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่ปฐมวัยก่อนที่เด็กจะสามารถนำความรู้สึกนึกคิดของตนเองผ่านการพูด สื่อสารกับผู้ใหญ่ได้ เด็กๆ จะค่อยๆ เพิ่มความสามารถในการสื่อสารความคิด...

ทีวี อุปสรรคการเรียนรู้ภาษาของทารก

ทีวี อุปสรรคการเรียนรู้ภาษาของทารก

เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่จำนวนมากคงจะทราบแล้วว่าการเปิดทีวีให้ลูกดู โดยเฉพาะลูกวัยก่อน 3 ขวบ นั้นไม่ได้เกิดผลดีกับลูกเลย เนื่องจากการดูทีวีเป็นการสื่อสารทางเดียว จึงทำให้ลูกมีพัฒนาการกา...

กำ - แบ เล่นสนุก ได้ประโยชน์

กำ - แบ เล่นสนุก ได้ประโยชน์

คุณแม่จะเห็นว่าในช่วงแรกเกิดนั้นมือของเจ้าตัวน้อยจะกำอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อผ่านไปได้สักระยะหนึ่ง ลูกก็จะค่อยๆ คลายนิ้วมือออกทีละนิ้วจนแบมือได้ในที่สุด ซึ่งคุณแม่สามารถช่วยกระตุ้นให้...

สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ของเด็กทารก

สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ของเด็กทารก

เด็กทารกจะมีการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยที่แตกต่างกัน โดยวัยทารกแบ่งออกเป็น 6 ระยะ จนกระทั่งครบสองขวบปีก็ถือว่าสิ้นสุดวัยทารกเข้าสู่วัยเตาะแตะแล้ว ซึ่งนักจิตวิทยาบางท่านเรียกว่า “วัยแ...