Haijai.com


CQ (Creativity Quotient) เป็นความฉลาดเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ


 
เปิดอ่าน 7002

Q : CQ (Creativity Quotient) เป็นความฉลาดเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ แล้วมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในการส่งเสริมให้กับลูก

 

 

A : ความคิดสร้างสรรค์  คือ ความคิดที่เกิดจากจินตนาการ ความรู้สึกสัมผัส ที่พัฒนาจากการสัมผัส เสียง กลิ่น รส และการมองเห็น  การจัดกระบวนความคิด จากแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ แล้วสร้างสรรค์สิ่งที่อยู่ในจินตภาพออกมา ต้องมีการลงมือทำ  ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และพัฒนาได้จาก การเล่น การพูดคุยซักถาม ศิลปะ คณิตศาสตร์ ตลอดจนดนตรี และการเคลื่อนไหว

 

 

ความคิดที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ก็คือ ความคิดริเริ่ม ความคิดแปลกใหม่ ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอียดละออ  และความฉับไวคล่องแคล่ว ในการคิด และเป็นสิ่งที่พัฒนาได้

 

 

การพัฒนาเด็กโดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ทางศิลปะ ดนตรี ฯลฯ เป็นการวางพื้นฐานสำหรับตัวเด็กที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต  ให้เป็นผู้มีความคิดฉับไวในการแก้ปัญหา  เป็นคนช่างสังเกต  และมีแนวความคิดกว้างขวางหลากหลาย ไม่ยึดติดอยู่กับรูปแบบเดิมๆ เพียงอย่างเดียว เท่ากับเป็นการช่วยพัฒนาความฉลาด เด็กๆ จึงควรได้รับการส่งเสริมในเรื่องนี้ค่ะ

 

 

ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม

(Some images used under license from Shutterstock.com.)