Haijai.com


พัฒนาการลูกน้อยวัยทารก


 
เปิดอ่าน 2789

พัฒนาการลูกน้อยวัยทารก

 

 

ความผิดปกติหรือปัญหาในการเลี้ยงดูประกอบด้วยทักษะใหญ่ๆ 4 อย่าง คือ การได้ยิน การมองเห็น การเคลื่อนไหว การรู้จักและใช้ภาษา คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นสังเกต และจดบันทึกพัฒนาการของเจ้าตัวเล็กในช่วงอายุต่างๆ หากเจ้าตัวน้อยของคุณยังไม่สามารถทำกิจกรรมที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ให้เริ่มจากการฝึกลูกน้อยก่อน เพราะเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไป ตารางพัฒนาการนี้จึงเป็นเพียงแนวทางสำหรับคุณพ่อคุณแม่ แต่หากพบว่าเด็กไม่มีความก้าวหน้าเลยในเวลา 1 เดือน คุณพ่อคุณแม่ควรปรึกษาแพทย์แล้วค่ะ

 

 

อาการที่ให้สงสัยได้ว่า เจ้าตัวเล็กเป็นออทิสติก (คำแนะนำของสมาคมแพทย์ทางประสาทวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา American Academy of Neurology และ Child Neurology Society) ควรพบแพทย์โดยเร็ว

 

1.อายุ 12 เดือน แต่เด็กไม่มีการเล่นเสียง ชี้หรือใช้ท่าทางบอกความต้องการของตน

 

 

2.อายุ 16 เดือน แต่เด็กไม่สามารถพูดคำที่มีความหมาย

 

 

3.อายุ 24 เดือน แต่ไม่สามารถออกเสียงคำวลี (คำพูดติดกัน 2 คำขึ้นไป เช่น ไปเที่ยว)

 

 

4.เมื่ออายุใดๆ ก็ตาม เด็กมีความถดถอยและสูญเสียความสามารถทางภาษาหรือสังคม

 

 

เริ่มที่นี่

 

พัฒนาการลูกน้อยวัยทารกเดือนที่ 1

 

ความสามารถตามวัย

 

 จ้องหน้าและสบตากับแม่

 

 

ผิดปกติหาก

 

 ไม่มองหน้า

 

 

 ไม่สะดุ้งเวลามีเสียงดังใกล้ตัว

 

 

ความเป็นไปได้

 

 อาจมีปัญหาด้านการมองเห็น

 

 

 อาจมีปัญหาด้านการได้ยิน

 

 

พัฒนาการลูกน้อยวัยทารกเดือนที่ 2

 

ความสามารถตามวัย

 

 พูดคุยอ้อแอ้

 

 

 ยิ้มแย้ม

 

 

 ชันคอได้เอง

 

 

พัฒนาการลูกน้อยวัยทารกเดือนที่ 3

 

ความสามารถตามวัย

 

 ชันคอตรงเมื่ออุ้ม

 

 

 ส่งเสียงโต้ตอบเมื่อมีคนพูดคุยด้วย

 

 

ผิดปกติหาก

 

 ไม่มองตามสิ่งที่เห็นหรือหน้าคนที่เคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้า

 

 

 ยังไม่สามารถชันคอได้

 

 

ความเป็นไปได้

 

 อาจมีปัญหาด้านการมองเห็น

 

 

 อาจมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว

 

 

พัฒนาการลูกน้อยวัยทารกเดือนที่ 4

 

ความสามารถตามวัย

 

 ชูคอขึ้นได้เองเมื่ออยู่ในท่าคว่ำ

 

 

 ไขว่คว้าสิ่งของ

 

 

 หัวเราะเสียงดัง

 

 

พัฒนาการลูกน้อยวัยทารกเดือนที่ 5

 

ความสามารถตามวัย

 

 สามารถพลิกคว่ำพลิกหงาย

 

 

ผิดปกติหาก

 

 ไม่สามารถคว่ำได้

 

 

ความเป็นไปได้

 

 อาจมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว

 

 

พัฒนาการลูกน้อยวัยทารกเดือนที่ 6

 

ความสามารถตามวัย

 

 สามารถคว้าของมือเดียว

 

 

 หันตามเสียงเรียกชื่อ

 

 

 ส่งเสียงต่างๆ เพื่อโต้ตอบ

 

 

 เริ่มกลัวคนแปลกหน้า

 

 

ผิดปกติหาก

 

 ไม่คว้าของ

 

 

 ไม่หันตามเสียงเรียกชื่อ

 

 

ความเป็นไปได้

 

 อาจมีปัญหาด้านการมองเห็น

 

 

 อาจมีปัญหาด้านการได้ยิน

 

 

พัฒนาการลูกน้อยวัยทารกเดือนที่ 7

 

ความสามารถตามวัย

 

 สามารถนั่งทรงตัวได้เอง

 

 

 เปลี่ยนสลับมือที่ถือของได้

 

 

พัฒนาการลูกน้อยวัยทารกเดือนที่ 8

 

ความสามารถตามวัย

 

 มองตามของที่ตก

 

 

 กลัวคนแปลกหน้า

 

 

พัฒนาการลูกน้อยวัยทารกเดือนที่ 9

 

ความสามารถตามวัย

 

 เข้าใจเสียงห้าม

 

 

 เล่นจ๊ะเอ๋

 

 

 ตบมือ

 

 

 ใช้นิ้วชี้และหัวแม่มือหยิบจับของชิ้นเล็กๆ

 

 

ผิดปกติหาก

 

 ไม่หยิบจับของเล็กๆ ที่อยู่ตรงหน้า

 

 

 ยังไม่นั่ง

 

 

ความเป็นไปได้

 

 อาจมีปัญหาด้านการมองเห็น

 

 

 อาจมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว

 

 

พัฒนาการลูกน้อยวัยทารกเดือนที่ 10

 

ความสามารถตามวัย

 

 เหนี่ยวตัวเกาะยืน

 

 

 เกาะเดิน

 

 

 ส่งเสียงต่างๆ เช่น “หม่ำ หม่ำ” “จ๊ะ จ๋า”

 

 

ผิดปกติหาก

 

 ยังไม่เลียนเสียงพูด

 

 

ความเป็นไปได้

 

 อาจมีปัญหาด้านการรู้จักและใช้ภาษา

 

 

พัฒนาการลูกน้อยวัยทารกเดือนที่ 12

 

ความสามารถตามวัย

 

 ตั้งไข่

 

 

 พูดคำที่มีความหมาย เช่น พ่อ แม่

 

 

 เลียนเสียงพูดและท่าทาง

 

 

ผิดปกติหาก

 

 ยังไม่เริ่มเกาะยืน

 

 

 ไม่เลียนแบบท่าทาง และยังพูดคำที่มีความหมายไม่ได้

 

 

ความเป็นไปได้

 

 อาจมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว

 

 

 อาจมีปัญหาด้านการรู้จักและใช้ภาษา

(Some images used under license from Shutterstock.com.)