Haijai.com


ลิ้นจี่ (Litchi)


 
เปิดอ่าน 4233

ลิ้นจี่ (Litchi)

 

 

สรรพคุณทางยา เนื้อของผลลิ้นจี่นั้นจะมีสรรพคุณ ในการเป็นยาช่วยย่อยอาหารบำรุงอวัยวะภายในต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นม้าม หรือระบบประสาท นอกจากนี้แล้ว เนื้อของผลลิ้นจี่ก็ยังช่วยในการบรรเทาอาการกระหายน้ำ ส่วนเมล็ดของผลลิ้นจี่นั้นยังมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดเนื่องมาจากโรคไส้เลื่อน หรือลูกอัณฑะบวมได้อีกด้วย

 

 

ตำรับยาแผนโบราณ ให้นำเอาเนื้อของผลลิ้นจี่มาต้มรวมกับเนื้อของผลพุทรา แล้วนำมารับประทานกับน้ำก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องร่วงเรื้อรังได้เป็นอย่างดี และหากนำเอาเนื้อของผลลิ้นจี่ที่ตากแห้งแล้วมาต้มรวมกับน้ำแล้วรับประทานเป็นประจำ ก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดเนื่องมาจากลูอัณฑะบวม และยังช่วยรักษาโรคโลหิตจางได้อีกด้วย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)