Haijai.com


ไรฝุ่น สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ แต่ป้องกันได้


 
เปิดอ่าน 1735

ไรฝุ่น สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ แต่ป้องกันได้

 

 

ไรฝุ่น เป็นเรื่องที่สับสนกันมานานแล้ว เกี่ยวกับเรื่องการแพ้ไรฝุ่น จากข้อมูลต่างๆ เราจะรู้จักตัวไรฝุ่นว่าเป็นสัตว์ตัวเล็กๆ คล้ายเห็บ มีแปดขา รูปร่างกลมรี สีขาวขุ่น อาศัยอยู่ในที่อับชื้นและเย็น อายุตั้งแต่เป็นไข่ จนถึงโตเต็มวัยพร้อมจะสืบพันธุ์ได้ คือ ประมาณ 30 วัน และอยู่ได้ประมาณ 60 วัน ก็จะตาย ไรฝุ่นสามารถวางไข่ได้ 1-3 ฟอง ต่อวัน ทุกวัน ประมาณคร่าวๆ ว่าไรฝุ่นตัวเมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ให้เกิดไรฝุ่นขึ้นได้ 80-100 ตัว ภายในช่วงชีวิตของมัน และอาหารของไรฝุ่น คือ เศษผิวหนัง เศษรังแค และสปอร์ของรา สิ่งที่ทำให้เราแพ้นั้น ไม่ใช่ตัวไรฝุ่น หากแต่เป็นมูลของไรฝุ่นต่างหาก ซึ่งอาการแพ้ขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของแต่ละคน บางคนอาจจะไม่เคยแพ้มาก่อน แต่เมื่ออายุมากขึ้น หรือร่างกายอ่อนแอลง เช่น ไม่สบาย อดนอน หรือกินอาหารไม่ครบหมู่ ก็อาจจะเกิดอาการแพ้ขึ้นมาภายหลังได้ อาการแพ้ อาจจะเป็นชนิดเฉียบพลัน คือ เมื่อวานไม่แพ้ วันนี้แพ้ อีกไม่กี่วันหาย ก็ได้ หรือเป็นรื้อรัง คือ แพ้ตลอดก็ได้ คนที่มีอาการแพ้ มักประสบกับการต้องป้องกันตัวเองด้วยวิธีต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งที่เสียค่าใช้จ่ายมากมายและทั้งเสียเวลา ควรหาอุปกรณ์ที่ป้องกันไรฝุ่น หรือทำความสะอาดอยู่บ่อยครั้ง เพื่อป้องกันไรฝุ่น ไม่ให้ไรฝุ่นแพร่กระจาย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)