Haijai.com


ลูกวัยทารกไม่ชอบนอนกลางวัน


 
เปิดอ่าน 1554
 

Q: ลูกวัยทารกไม่ชอบนอนกลางวัน อยากทราบว่าจะมีผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาด้านอารมณ์ลูกหรือไม่

 

 

A: ประโยชน์ของการนอนกลางวัน นอกจากจะเป็นการชาร์ตแบตเตอรีให้กับร่างกายของลูกน้อยแล้ว ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ได้พักด้วย หากลูกไม่ได้นอนกลางวันหรือนอนน้อย ก็อาจส่งผลต่ออารมณ์ของลูก นั่นคือ ทำให้ลูกหงุดหงิด งอแง เมื่อลูกฝืนไม่ยอมนอน ในที่สุดแล้วเมื่อถึงช่วงบ่ายหรือเย็น เด็กๆ ก็จะทนต่อความง่วงไม่ไหว และหลับในช่วงเวลาดังกล่าว กว่าจะตื่นก็เย็น ทำให้ไม่ง่วงนอนเวลากลางคืน เมื่อเป็นเช่นนี้ การไม่นอนกลางวัน ก็จะส่งผลต่อการนอนยามค่ำคืนของลูกได้  

(Some images used under license from Shutterstock.com.)