Haijai.com


Emergency Help เมื่อลูกชัก พ่อแม่อย่าช้า


 
เปิดอ่าน 1547
 

Emergency Help เมื่อลูกชัก พ่อแม่อย่าช้า

 

 

อาการชักของเด็กนั้นมีสาเหตุหลายประการค่ะ ไม่ว่าจะเป็น โรคลมชักที่เกิดขึ้นจากการมีความผิดปกติของสมอง เนื่องจากการได้รับอุบัติเหตุขณะมารดาตั้งครรภ์หรือในระหว่างคลอด ชักเนื่องจากไข้สูง หรือชักเพราะความเครียด ซึ่งหากพบว่าลูกมีอาการชัก   คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรตกใจจนเกินเหตุ อันดับแรกที่ควรทำคือ ให้จับลูกนอนตะแคง ดูแลให้ทางเดินหายใจโล่ง หากมีอาการชักขณะที่กำลังรับประทานอาหารหรือมีเศษอาหารอยู่ในปาก ให้ล้วงเศษอาหารออกจากช่องปากเพื่อป้องกันไม่ให้เศษอาหารตกลงไปในหลอดลม และอุดกั้นทางเดินหายใจ สำหรับกรณีที่ไม่มีเศษอาหารอยู่ในปากคุณพ่อคุณแม่ไม่จำเป็นต้องทำให้ลูกอาเจียน หรือเอาช้อน เศษผ้า หรือนิ้วมือ ยัดเข้าไปในปากลูกเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อช่องปากและฟันได้ และยังอาจทำให้ฟันหลุดหรือหัก และหลุดไปอุดหลอดลมทำให้หายใจไม่ออกได้ นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ควรคลายเสื้อผ้าบริเวณหน้าอกและคอให้หลวม เพื่อลูกจะได้หายใจสะดวก จัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวลูกให้โล่ง เพื่อลูกจะได้ไม่เกิดอันตรายหรือบาดเจ็บในระหว่างที่มีอาการชัก และหากลูกมีไข้ควรเช็ดตัวเพื่อให้ไข้ลด และถ้าการชักครั้งนี้เป็นการชักครั้งแรกคุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกไปโรงพยาบาลนะคะ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยให้แน่ชัดต่อไป

(Some images used under license from Shutterstock.com.)