Haijai.com


เด็กมักมีอารมณ์ร้อนและใช้ความรุนแรงเพราะอะไรคะ


 
เปิดอ่าน 2421

เด็กมักจะมีอารมณ์ร้อนและใช้ความรุนแรงเพราะอะไรคะ

 

 

Q : เด็กสมัยนี้มักจะมีอารมณ์ร้อน และชอบใช้กำลังหรือความรุนแรงมากกว่าการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ เช่น เด็กยกพวกตีกันเพราะไม่ชอบหน้ากัน หรือยิงกันเพราะเหตุผลขี้ปะติ๋ว (ตามที่เห็นในข่าว) เป็นเพราะอะไรคะคุณหมอ และดิฉันจะเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้มีนิสัยแบบนั้นคะ กลัวใจเด็กสมัยนี้จริงๆ ค่ะ

 

 

A : การที่เด็กยกพวกตีกันเพราะไม่ชอบหน้ากัน หรือยิงกันเพราะเหตุผลขี้ปะติ๋ว เป็นเพราะเด็กเหล่านี้น่าสงสาร มิได้ถูกฝึกฝนเลี้ยงดูที่เหมาะสม ทำให้ขาดความสามารถที่สำคัญหลายอย่าง มักเรียนไม่เก่ง ทำอะไรดีๆ ไม่ได้ ทำให้ไม่ภาคภูมิใจในตนเอง ในครอบครัวและไม่รักโรงเรียน

 

 

การป้องกันพฤติกรรมที่ไม่ยั้งอารมณ์ ใจร้อน ไม่อดทน หรือใช้ความรุนแรงทำได้ไม่ยากค่ะ โดยการเลี้ยงลูกแบบที่ไม่ต้องกลัวเด็ก ให้ความรักแต่ไม่ตามใจ ฝึกฝนให้อยู่ในกติกา ชื่นชมความสามารถเล็กๆ น้อยๆ และฝึกให้ทำได้เพิ่มขึ้นไปจากเดิมเป็นระยะ ถึงแม้ว่าบางอย่างที่เด็กไม่ได้ตามที่ต้องการและเสียใจ ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องพบ คุณก็เพียงปลอบโยนด้วยความเข้าใจความรู้สึก นุ่มนวล อดทนฟังเด็กระบายความคับแค้น แต่ก็ยึดมั่นในกติกาที่วางไว้ ฝึกให้รับผิดชอบช่วยตัวเองเต็มความสามารถและช่วยเหลือคนอื่นให้ได้ ฝึกให้เด็กทำสิ่งต่างๆ เพื่อคนอื่นมากกว่าเพื่อตนเอง จะช่วยทำให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยน รักผู้คน เข้าใจคนค่ะ

 

 

พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)