Haijai.com


กินผลไม้สด ไม่ต้องกินน้ำผลไม้


 
เปิดอ่าน 1620

กินผลไม้สด ไม่ต้องกินน้ำผลไม้

 

 

Q : น้ำผลไม้ จำเป็นแค่ไหนสำหรับเด็กวัย 1 ปี ค่ะ เคยได้ยินมาว่าการดื่มน้ำผลไม้มากๆ ทำให้ฟันผุ ถ้าลูกสามารถกินผลไม้ได้ปกติ จะงดน้ำผลไม้ดีหรือไม่ค่ะ

 

 

A : ไม่มีความจำเป็นต้องดื่มน้ำผลไม้ โดยเฉพาะถ้าทานผลไม้ได้ปกติ เพราะน้ำผลไม้ที่มีขายมักมีการเติมน้ำตาล ซึ่งเป็นส่วนเกิน การทานผลไม้จะทำให้ได้วิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร การดื่มน้ำผลไม้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใยอาหาร และวิตามินจะน้อยกว่าผลไม้สด ยกเว้นกรณีที่มีการเติมเข้าไป การดื่มน้ำผลไม้ที่มีน้ำตาลแล้วไม่ได้บ้วนปากหรือดื่มน้ำตาม มีโอกาสที่จะทำให้ฟันผุได้ นอกจากนี้พลังงานส่วนเกินยังทำให้เกิดการสะสมทำให้น้ำหนักเพิ่มเกินเกณฑ์ได้

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ประไพศรี ศิริจักรวาล

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

(Some images used under license from Shutterstock.com.)