Haijai.com


ห้ามปลูกเรือนคร่อมตอ


 
เปิดอ่าน 10924

ห้ามปลูกเรือนคร่อมตอ

 

 

คนโบราณท่านห้ามปลูกเรือนคร่อมตอ

 

การสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ถือว่าสำคัญนัก จะต้องทำให้ถูกต้องตามประเพณี หลักของโบราณท่านห้ามปลูกเรือนคร่อมต่อ เพราะเชื่อว่าตอมีพวกผีสางนางไม้อาศัยอยู่ เมื่อเราไปทำการบุกรุกสถานที่ของพวกเขา โดยการปลูกบ้านคร่อมไว้ จะทำให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลัง

 

 

ตอนั้นมีผีที่สิงสถิตอยู่ ก็จะคอยรบกวนให้ผู้คนในบ้านเจ็บป่วย ไม่สบาย หรือประสบอุบัติเหตุต่างๆ นานา

 

 

บางแห่งก็สอนว่า ตอนั้นคืออุปสรรคที่จะคอยขัดขวางผู้คนในบ้านเรือนนั้น ไม่ให้ประสบกับความสุขความสำเร็จ จะให้พานพบแต่ปัญหา ความทุกข์ ความเดือดร้อน ด้วยประการต่างๆ จนไม่มีอันจะสร้างความเจริญก้าวหน้าได้เลย

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามปลูกเรือนคร่อมตอ)

 

การห้ามสร้างบ้านเรือนคร่อมตอ ก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดตามมาในภายหลัง อย่างชนิดที่เราคิดไม่ถึง เช่น ตอไม้อาจจะแตกหน่อก่อกิ้งก้านขึ้นมาอีก ทำให้บ้านเกิดความเสียหายถึงขั้นทรุดพังทลายลงได้ หรืออย่างน้อยก็เป็นสิ่งเกะกะกีดขวาง ไม่ให้เกิดความสะดวกสบาย สร้างความรำคาญและยุ่งยากให้มิใช่น้อยๆ ทีเดียว

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)