Haijai.com


ห้ามพูดว่าฉิบหาย


 
เปิดอ่าน 13201

ห้ามพูดว่าฉิบหาย

 

 

คนโบราณท่านห้ามไม่ให้เด็กๆ พูดคำว่าฉิบหาย

 

เด็กๆ ควรพูดแต่คำดีคำไพเราะ ไม่พูดคำว่าฉิบหาย ถ้าเด็กๆ พูดคำว่าฉิบหาย ท่านว่าเด็กจะได้รับความฉิบหายตามคำพูด

 

 

เมื่อเด็กพูดคำว่าฉิบหายกับใคร หรือแม้แต่จะเปล่งอุทานขึ้นมาลอยๆ ว่าฉิบหายเอ๊ย! เพียงแค่นี้ เรื่องไม่ดีหรือเรื่องร้ายต่างๆ จะเกิดขึ้นกับเด็กผู้นั้น คนเราเมื่อเคยชินกับสิ่งใดบ่อยๆ ย่อมเป็นไปตามสิ่งนั้น จะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม  ยิ่งเป็นเด็กไร้เดียงสาก็ยิ่งอ่อนไหวโอนเอนไปตามได้ง่าย เพราะเหตุนี้โบราณจึงห้ามมิให้เด็กพูดคำไม่ดีออกมา เด็กควรจะพูดสิ่งที่เป็นมงคลเรื่องดีๆ จึงจะเกิดขึ้นแก่เด็ก

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามพูดว่าฉิบหาย)

 

เพื่อให้เด็กรับแต่สิ่งดีๆ เป็นสิริมงคลต่อชีวิต คำพูดไม่ดี ไม่เป็นสิริมงคล เด็กๆ ไม่ควรพูด เด็กที่ดีควรพูดแต่คำสุภาพ อ่อนหวาน คำไพเราะน่าฟัง อันจะนำตัวเองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในภายภาคหน้า

 

 

ผู้ปกครอง ผู้หลักผู้ใหญ่ ควรดูแลการพูดของเด็กตามสมควร อย่าปล่อยให้เด็กพูดคำไม่ดีออกไปบ่อยๆ หาไม่ โตขึ้นเขาจะพูดคำหยาบ คำแข็งกระด้าง คำไม่น่ารักไม่น่าฟังได้อย่างง่ายดาย แล้วเมื่อโตขึ้นเขาก็จะเป็นอย่างที่เคยพูดไว้ตอนเด็กอย่างแน่นอน คือ เป็นคนแข็ง หยาบกระด้าง ไม่เป็นที่นิยมยกย่อง

 

 

เด็กๆ ควรได้รับการอบรมบ่มเพาะให้พูดถ้อยคำอันเป็นปิยวาจา วาจาเป็นที่รัก วาจาสุภาพ วาจาไพเราะ วาจาอ่อนหวาน วาจาสมานไมตรี วาจาดูดดื่มน้ำใจ วาจาซาบซึ้งใจ

 

 

แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่เป็นสำคัญ ผู้ใหญ่พูดอย่างไร เด็กก็จะพูดอย่างนั้น

 

 

ไม่อยากให้เด็กพูดคำหยาบ คำไม่สุภาพ คำไม่ดี ผู้ใหญ่ต้องกล่าวคำดีๆ คำเพราะๆ ให้เด็กๆ ได้ยินได้ฟังเป็นประจำ

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)