Haijai.com


ห้ามกินของกินที่ตกหล่นบนพื้น


 
เปิดอ่าน 7180

ห้ามกินของกินที่ตกหล่นบนพื้น

 

 

คนโบราณท่านห้ามเก็บอาหารที่ตกหล่นอยู่บนพื้นมากิน

 

โบราณกล่าวไว้ว่า ของกินที่ตกลงพื้นแล้ว อย่าได้เก็บขึ้นมากินอีก เพราะถือว่า ของกินเหล่านั้นได้กลายเป็นของผีไปแล้ว หมายความว่า ผี วิญญาณ ที่อดอยากหิวโหย ต้องการจะกิน จึงปัดให้ขนมเหล่านั้นตกหล่นลงไป ขืนเราเก็บขึ้นมากินอีกจะทำให้พวกผี วิญญาณเหล่านั้นไม่ได้กิน เป็นสาเหตุทำให้เขาโกรธ และมารบกวนหรือทำร้ายเราได้

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามกินของกินที่ตกหล่นบนพื้น)

 

อาหารที่ตกลงสู้พื้นแล้ว จะเป็นพื้นบ้าน พื้นดินทรายอะไรก็ตาม ย่อมจะต้องเปรอะเปื้อนสิ่งสกปรกบ้างไม่มากก็น้อย หากใครกินเข้าไป อาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว แล้วก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นโดยไม่จำเป็น เพื่อให้ทุกคนกลัวโรคภัยไข้เจ็บ ไม่กล้าจะเก็บอาหารที่ตกหล่นมากิน เป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ทางหนึ่ง

 

 

อีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการไม่ให้เราติดนิสัย ชอบมักง่ายกินของไม่เลือก ว่าจะสกปรกหรือไม่อย่างไร ทั้งๆ ที่กลัวโรคภัยไข้เจ็บ แต่ก็ไม่รู้จักป้องกัน

 

 

เดี๋ยวนี้ โรคภัยไข้เจ็บรุกหนักขึ้น จนมนุษย์ตั้งรับกันไม่หวาดไม่ไหว ถึงกับมีการรณรงค์กันหลายอย่าง เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงการป้องกันโรคกันมากขึ้น เช่น เพื่อป้องกันโรคหวัด ๒๐๐๙ ทางราชการจึงรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนทำการป้องกันตัวจากโรคใน ๓ วิธี คือ

 

๑.กินร้อน

 

๒.ช้อนกลาง

 

๓.ล้างมือ

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)