Haijai.com


ปล่อยลูกชายให้พ่อเลี้ยง เสี่ยงต่อพัฒนาการแรกเข้าเรียน


 
เปิดอ่าน 1529

ปล่อยลูกชายให้พ่อเลี้ยง เสี่ยงต่อพัฒนาการแรกเข้าเรียน

 

 

ผลการวิจัยใหม่ชี้ว่า การปล่อยให้พ่อเลี้ยงลูกอยู่บ้าน อาจทำลายโอกาสอนาคตของลูกชาย คือ เด็กชายที่พ่อเป็นคนเลี้ยงดูตอนเล็กๆ จะมีความพร้อมช้าและน้อยกว่าเด็กอื่นเมื่อเข้าโรงเรียน ที่น่าแปลกใจคือ ผลลัพธ์นี้ไม่เกิดกับเด็กผู้หญิง

 

 

ดร. เอลิซาเบท วอชบรูก จากมหาวิทยาลัยบริสตอล ผู้นำการวิจัยที่ศึกษาและติดตามผลพ่อแม่ลูก 6,000 ครอบครัว กล่าวว่างานวิจัยนี้เป็นการเตือนพ่อแม่ให้ใคร่ครวญเรื่องการสลับบทบาทกัน แม้ไม่ได้มุ่งตรวจสอบว่า แนวโน้มของเด็กผู้ชายถูกบั่นทอนถาวรหรือไม่ และเด็กเหล่านี้มีพัฒนาการตามทันเพื่อนหรือเปล่า แต่ก็มีน้ำหนักมากพอที่จะส่งสัญญาณเตือนภาครัฐ อาทิ รัฐบาลอังกฤษที่มีนโยบายส่งเสริมให้แม่ลูกอ่อนกลับไปทำงาน และให้คุณพ่อบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกมากขึ้น เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมในครอบครัวและที่ทำงาน เป็นต้น

 

 

โครงการของมหาวิทยาลัยบริสตอลศึกษาชีวิตของเด็กที่อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริง ดร. วอชบรูกพบว่า เด็กชายที่ถูกเลี้ยงดูโดยพ่อสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยมีพัฒนาการด้านการเรียนต่ำเมื่อเข้าโรงเรียน ผลการศึกษาชี้แนะเหตุผลบางประการที่ทำให้แม่ดูแลลูกได้ดีกว่าพ่อ ซึ่งรวมถึงปัจจัยทางชีวภาพและวัฒนธรรม เช่น ข้อดีในการให้นมลูก และผู้หญิงยังมีความมั่นใจ มีทักษะในการอบรมลูกมากกว่าผู้ชาย รวมถึงอาจมีผลกระทบแง่ลบด้านอารมณ์หากเด็กเล็กไม่ได้คลุกคลีอยู่กับแม่ คำเตือนล่าสุดเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก จากการได้รับการเลี้ยงดูโดยพ่อที่เป็นพ่อบ้านเต็มตัว ออกมาภายหลังการเปิดเผยผลการศึกษาหลายชิ้นเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า เด็กที่พ่อแม่นำไปฝากไว้กับเนอสเซอรี่วันละหลายชั่วโมง มีการปรับตัวและมีการพัฒนาการที่โรงเรียนในบางด้านต่ำกว่าเด็กที่อยู่บ้านกับแม่

(Some images used under license from Shutterstock.com.)