Haijai.com


การนวดหน้า ทำให้ ผิวพรรณเปล่งปลั่ง


 
เปิดอ่าน 3743

เพราะเหตุใด การนวดหน้า จึงทำให้ ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

 

 

การนวดเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับบรรเทา และรักษาอาการปวดคลายกล้ามเนื้อ รวมถึงเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตั้งแต่ในยุคอดีต ได้แก่ ในสมัยอารยธรรมกรีกโบราณ เปอร์เซีย ญี่ปุ่น และอินเดีย ได้มีปรากฏการบันทึกศาสตร์ เรื่องการนวดอย่างละเอียด ในระยะแรกของการเริ่มมีวรรณกรรมทางการแพทย์ โดยชาวจีนเป็นชาติแรกที่เริ่มบันทึกศาสตร์การนวดเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับการนวดหน้าของชาติตะวันตกจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มเครื่องสำอางความงามด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมความงามที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 ที่โด่งดังแพร่หลายในทวีปยุโรป ต่อมาภายหลังชาวยุโรปได้มาจัดตั้งร้านค้าและเปิดสอนนวดหน้าอย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้การทำทรีตเม้นต์ใบหน้าด้วยการนวด (facial Massage) แพร่หลายจนทุกวันนี้

 

 

การนวดหน้าเป็นที่นิยมมากในกลุ่มประเทศยุโรป ทั้งนี้เพราะว่าการทำทรีตเม้นต์บำรุงหน้าจะช่วยลดเลือนและชะลอความร่วงโรยแห่งวัยได้ และที่สำคัญการนวดหน้ายังสามารถช่วยลดความตรึงเครียด อาการปวดศีรษะไมเกรน ไซนัส รวมถึงการปวดช่วงก่อนมีประจำเดือน ซึ่งในทางบำบัดด้วยการนวดหน้านั้น ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านความงามหรือเรียกทับศัพท์ว่า เทราปิสต์ หรือ แอสธีติกส์เชี่ยน หรือ คอสเมโทโลจิสต์ การนวดหน้าแบบพื้นฐานสามารถนวดได้เองที่บ้าน อย่างไรก็ตามหากเป็นการนวดที่ต้องอาศัยอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการนวดที่ใช้ในสถานเสริมความงามหรือสปานั้น เราสามารถพบเห็นการใช้น้ำมันจำนวนเล็กน้อย หรือโลชั่นประกอบกับการทำทรีตเมนต์ เพื่อการเคลื่อนไหวร่วมกับอุปกรณ์เหล่านั้นได้

 

 

ในขณะเดียวกัน ความงามบำบัดของประเทศในกลุ่มตะวันออก การนวดหน้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำทรีตเม้นต์ทั่วร่างกาย การกดจุดที่ใบหน้าและลำคอ เชื่อว่าจะสามารถทำให้พลังงานชีวิตที่เรียกว่า ชี่ (QI) ซึ่งเป็นพลังงานระหว่างอนุภาค เป็นพลังที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา การไหลเลื่อนเคลือ่นที่ของชี่ นอกจากจะไหลเวียนระหว่างอนุภาคภายในสสารนั้นเองแล้ว ยังไหลเลื่อนแลกเปลี่ยนกับชี่ของสสารอื่นอีกด้วย แต่เนื่องจากพลังชี่ของวัตถุมีความหนัก การแลกเปลี่ยนชี่ระหว่างวัตถุต่อวัตถุ จึงน้อยกว่าระหว่างสิ่งมีชีวิตกับวัตถุ และสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกัน ศาสตร์การนวดกดจุด อาทิ เช่น การนวดกดจุด (acupressure) การนวดกดจุดแบบชิอัตสึ (shiatsu) และการนวดแบบโยคะ (Yoga) เป็นต้น

 

 

การนวดหน้าจะมีความเกี่ยวโยงกับระบบต่างๆ ในร่างกาย โดยสามารถช่วยให้ระบบการไหลเวียนเลือดบนใบหน้าดีขึ้น และสามารถขจัดเอาของเสียออกจากผิวหนังด้วยระบบการไหลเวียนน้ำเหลืองที่ดีขึ้นอีกด้วย ดังนั้น ระบบในร่างกายสำหรับการนวดหน้าที่เกี่ยวข้องจะประกอบด้วย 2 ระบบใหญ่ ที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกัน คือ ระบบหัวใจและหลอดเลือด กับ ระบบน้ำเหลือง

 

 

1.ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular system)

 

ประกอบด้วย เลือด หัวใจ และหลอดเลือด ทำหน้าที่ดังนี้

 

 

1.ขนส่งออกซิเจนและสารอาหารต่างๆ ไปสู่เซลล์ทั่วร่างกาย

 

 

2.นำคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียจากเซลล์ไปขับทิ้ง

 

 

3.ช่วยควบคุมสมดุลของกรด-ด่างภายในร่างกาย

 

 

4.ป้องกันร่างกายจากโรคต่างๆ ป้องกันการตกเลือดโดยการเกิดลิ่มเลือดอุดบาดแผล

 

 

5.ช่วยในการรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่

 

 

2.ระบบน้ำเหลือง (Lymphatic system)

 

ประกอบด้วย น้ำเหลือง หลอดน้ำเหลือง และโครงสร้างหรืออวัยวะที่บรรจุเม็ดเลือดขาวชนิด Lymphocytes เช่น ต่อมน้ำเหลือง ม้าม ต่อมไธมัส และต่อมทอนซิล หน้าที่ของระบบน้ำเหลือง ทำหน้าที่ดังนี้

 

 

1.นำโปรตีนและส่วนของน้ำเลือดกลับเข้าสู่ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด

 

 

2.กรองน้ำที่หล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 

 

3.สร้างเม็ดเลือดขาว เพื่อป้องกันร่างกายจากโรคต่างๆ

 

 

ดร.ดรัณภัทร วิชชาวุธ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)