Haijai.com


โรคหูชั้นกลางอักเสบ ผลเสียต่อพัฒนาการของเด็ก


 
เปิดอ่าน 2388
 

Q : โรคหูชั้นกลางอักเสบเมื่อเป็นแล้วจะส่งผลเสียต่อพัฒนาการของเด็กอย่างไรบ้างคะ

 

 

A : โรคหูชั้นกลางอักเสบเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็ก อาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดตามหลังคออักเสบ ถ้ารักษาตั้งแต่แรกก็ไม่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการค่ะ ในกรณีที่อักเสบเรื้อรังจนลุกลามเข้าไปเกิดการอักเสบในหูชั้นใน จึงจะมีผลเสียต่อการได้ยินระยะยาว ซึ่งภาวะนี้พบได้น้อยค่ะ

 

 

ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)