Haijai.com


การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์


 
เปิดอ่าน 2002

Promoting emotion intelligence การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์

 

 

Exploring emotion นี้ที่จะช่วยให้เข้าใจถึงอารมณ์ในด้านต่างๆ ของลูกได้เป็นอย่างดี คุณพ่อคุณแม่มาร่วมกันสำรวจอารมณ์ความรู้สึกของลูกไปพร้อมๆ กัน เพื่อช่วยเด็กให้รู้จักและพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกของพวกเขาได้อย่างเข้าใจ

 

 

ยิ่งเราเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานของสมองมากขึ้นเท่าไหร่ เราก็จะรู้ว่าการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับพลังงานทางอารมณ์”

 

 

ความฉลาดทางอามรณ์มีความสำคัญสำหรับเด็กมาก และถ้าจะให้ส่งผลดีต่อการเรียนของเด็กนั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ดูแลให้ความรู้กับด้วยว่าคุณมีความเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อที่จะได้สามารถนำไปพัฒนาต่อให้กับเด็กได้  ปีเตอร์และจอห์นเมเยอร์ สองนักจิตวิยา ได้ให้คำจำกัดความเกี่ยวกับ ความฉลาดทางอารมณ์’ ที่เป็นคุณสมบัติสำคัญของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ ไว้ดังนี้

 

 

 เข้าใจ และสามารถที่จะแสดงออกถึงวิธีการที่จัดการกับอารมณ์ของตัวเอง

 

 

 สามารถที่จะอ่านและเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น

 

 

 มีความภาคภูมิใจในตนเอง และคิดในแง่บวกอยู่เสมอ

 

 

 พูดคุยกับคนอื่นๆได้ง่าย

 

 

 เอาใจใส่คนรอบข้าง

 

 

 รู้ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มของการทำงาน

 

 

 มองโลกในแง่ดี และมีความมั่นใจ

 

 

 มีความแข็งแรงทางอารมณ์ในการที่จะจัดการกับความรู้สึกที่แย่ๆ ในชีวิตประจำวัน

 

 

 มีมนุษย์สัมพันธ์

 

 

 สามารถที่จะคิดไตร่ตรองเชื่อมโยงระหว่างการกระทำและอารมณ์ของตนเองได้

 

 

ยิ่งเราเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานของสมองมากขึ้นเท่าไหร่ เราก็จะรู้ว่าการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับพลังงานทางอารมณ์ มนุษย์จะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าตรรกะ แต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการในการจัดการกับความรู้สึกของแต่ละคนด้วย  ความฉลาดทางอารมณ์ของเรานั้นขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้เราสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะต้องทำงานอยู่ภายใต้ความกดดันและความเครียด แต่ก็แน่นอนว่าไม่มีใครสามารถที่จะมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ตลอดเวลา เพราะสภาวะทางอามรณ์ของเราเปลี่ยนแปลงได้เสมอขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆ ที่เกิดขึ้นมาด้วย ซึ่งเราสามารถที่เข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราได้เป็นอย่างดี เราก็สามารถที่จะสอนให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ได้มายาก เพราะการที่เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ มันจะช่วยในเรื่องการเรียนรู้ของพวกเขา ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตได้

 

 

Understanding emotions การทำความเข้าใจอารมณ์

 

 เมื่อเด็กมีปัญหา คุณก็ควรที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกของเขา ณ ตอนนั้น ว่าเขาเป็นอะไร และกำลังรู้สึกอย่างไรอยู่  พร้อมกับให้คำแนะนำกับเด็กในการจัดการกับอารมณ์ของเขา เพื่อที่จะได้ไม่ไปกระทบกับคนอื่นรอบข้าง

 

 

 ใช้เวลากับเด็กเมื่อพวกเขากำลังโกรธ เสียใจ หรือกำลังหวาดกลัว สอนให้เด็กรู้จักการเตรียมพร้อมควบคุมกับอารมณ์ของตนเอง เพื่อที่จะได้ไม่ทำอะไรลงไปด้วยใจและอารมณ์ที่

 

 

 เข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของเด็ก และไม่พยายามที่จะไปทำให้เด็กมีความรู้สึกไปในเชิงลบ

 

 

 อย่าเอาทุกปัญหาของเด็กมาบ่นว่าพวกเขาทุกครั้ง ลองนิ่ง และปล่อยวางลงบ้าง เพื่อไม่ให้พวกเขารู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขา

 

 

Managing emotions การจัดการอารมณ์

 

 พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่บอกเด็กๆ ว่า คุณมีวิธีการที่จะจัดการกับอารมณ์ห่วงของได้อย่างไร เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กได้รู้จักวิธีจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเขาเอง

 

 

 เด็กมักที่จะนำเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดกับเขา มาบอกเล่าให้คุณฟังเสมอ คุณควรที่เอาใจใส่ในการรับฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจ และรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เด็กพูด

 

 

 เสนอแนวทางในการควบคุมอารมณ์ และข้อจำกัด  เพื่อเป็นการช่วยให้เด็กได้เรียนรู้วิธีในการแสดงออกทางอารมณ์ที่ถูกที่ควร เพื่อไม่ทำให้คนอื่นๆ รอบข้างรู้สึกเจ็บปวด

 

 

 ส่งเสริมให้เด็กคิด และเรียนรู้จากความผิดพลาดของเขา

 

 

Learning about relationships การเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์

 

 หาเกม หรือกิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เล่น ได้ทำงานร่วมกับคนอื่นๆ บ้าง

 

 

 ให้เด็กเข้าใจว่าการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มนั้น งานจะออกมาดีและประสบผลสำเร็จ จะต้องเกิดจากความรับผิดชอบ ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ สามัคคีในการทำงาน

 

 

 ส่งเสริมให้เด็กเข้าใจว่า คนที่ทำงานได้ประสบความเร็จจะต้องมีความตั้งใจในการทำงาน ในทางกลับกันเราจะประสบความสำเร็จเหมือนกับคนอื่นไม่ได้ ถ้าหากเราไม่มีความตั้งใจจริงในการลงมือทำ

 

 

 เป็นตัวอย่างในเรื่องพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ ที่ทำให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับคนอื่น

 

 

 ให้เด็กได้รับรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับเด็ก นั้นมาจากพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์

 

 

เมื่อเรามีความฉลาดทางอารมณ์ เราก็จะมีความยืดหยุ่นในการที่จะรับมือกับสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นอย่างดี”

(Some images used under license from Shutterstock.com.)