Haijai.com


การเล่นและการเรียนรู้

การเล่นและการเรียนรู้
เมื่อลูกเรียนเก่ง

เมื่อลูกเรียนเก่ง

มีเด็กเรียนเก่งหลายๆ คนที่เรียนจบปริญญาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง บางคน ได้เหรียญทองด้วย มาปรึกษาด้วยปัญหาคล้ายๆ กัน และทุกคนมักจะยอมรับว่า ตนเองขาดความ...

ลูกชายเรียนชั้นอนุบาล กลับมาบ้านแล้วบอกว่ามีแฟนแล้ว

ลูกชายเรียนชั้นอนุบาล กลับมาบ้านแล้วบอกว่ามีแฟนแล้ว

ลูกชายของดิฉันก็พูดอย่างนี้เช่นกัน เมื่อตอนที่เค้าเรียนอยู่ในชั้นอนุบาล สำหรับเด็กๆ ในวัยนี้ คำว่าแฟนไม่ได้มีความหมายอะไรมากเกินกว่า คำว่าเพื่อนที่เป็นผู้หญิง พวกเขาเป็นเพื่อนกันที...

จัดกิจกรรมให้กับเด็กมีพัฒนาการช้า

จัดกิจกรรมให้กับเด็กมีพัฒนาการช้า

อย่างเช่น การพูดช้า การเขียน อ่านช้า ได้เรียนอย่างเท่าเทียมกับเด็กวัยเดียวกัน ควรต้องปฏิบัติอย่างไร เด็กทุกคนต่างมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามเด็กๆ ก็จะมีความสามารถในการเ...

เด็กเล่นดินเล่นทรายที่โรงเรียนอนุบาลส่งผลดีต่อพัฒนาการ

เด็กเล่นดินเล่นทรายที่โรงเรียนอนุบาลส่งผลดีต่อพัฒนาการ

โดยธรรมชาติของเด็กๆ แล้ว เด็กๆ ทุกคนชอบที่จะเล่นเลอะเทอะ เพราะฉะนั้นทราย และน้ำ (ดิน โคลนและแป้งโดว์) คือ อุปกรณ์การเรียนรู้ที่ดีมากสำหรับลูกๆ ของคุณแม่ สิ่งที่เด็กๆ เรียนรู้ไม่ใช...

เตรียมความพร้อมให้ลูกจะเข้าโรงเรียน

เตรียมความพร้อมให้ลูกจะเข้าโรงเรียน

เด็กๆ แต่ละคนมีความพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนแตกต่างกันออกไป จากประสบการณ์ของดิฉันเองพบว่าเด็กๆ ส่วนใหญ่สามารถปรับตัวกับการไปโรงเรียนได้ การเข้าโรงเรียนถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญและยิ่งใ...

เด็กในวัย 6-9 ขวบ เป็นวัยที่ชอบการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ

เด็กในวัย 6-9 ขวบ เป็นวัยที่ชอบการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ

การเลี้ยงดูเด็กวัยนี้ต้องให้โอกาสเด็กได้มีประสบการณ์เล็กๆ น้อยๆ จากการช่วยกิจกรรมในบ้านตามความสามารถของเด็ก พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในการทำหน้าที่ของการเป็นสมาชิกของครอบ...

อายตยะ 6 ในเด็กปฐมวัย อารมณ์มีสี

อายตยะ 6 ในเด็กปฐมวัย อารมณ์มีสี

กิจกรรมเล่นสนุกที่มีการสอดแทรกไว้ด้วยสารประโยชน์ การฝึกประสบการณ์ทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ คุณพ่อคุณแม่สามารถนำเรื่องใกล้ตัวลูก หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นำมาปร...

Fear in children ความกลัวในวัยเด็ก

Fear in children ความกลัวในวัยเด็ก

เด็กกับความกลัวเป็นเรื่องที่คู่กัน เด็กจะกลัวในเรื่องที่จำฝังใจ เช่น กลัวความมืด กลัวแมลงสาบ กลัวไก่จิก กลัวผี กลัวคุณพ่อคุณแม่ไม่รัก กลัวไม่ได้ไปเที่ยวนอกบ้าน ฯลฯ ซึ่งความกลัวจะเก...

การเรียนรู้และเข้าใจโลกกว้างลูกน้อยวัย 5 ปี

การเรียนรู้และเข้าใจโลกกว้างลูกน้อยวัย 5 ปี

ก้าวเข้าสู่โลกใบใหญ่พร้อมด้วยความมั่นใจ สนใจใคร่รู้สิ่งรอบข้าง ธรรมชาติ ครุ่นคิด อยากรู้ และไคว่คว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยพ่อแม่ ครู ผู้ดูแล เป็นผู้สนับสนุน นักสำรวจรุ่นเยาว์น...

จัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรให้ทักษะลูกน้อยวัย 4 ปี

จัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรให้ทักษะลูกน้อยวัย 4 ปี

พ่อแม่หรือผู้ดุแลหนูน้อยวัย 4 ขวบนี้ ควรให้ความสำคัญพร้อมทั้งสนับสนุนความใคร่รู้เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ในปีถัดไป หนูน้อยยังต้องการการสนับสนุนความอย่างรู้ถึงเหตุผล การแก้ปัญหา การค้...

การเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ของหนูน้อยวัย 3 ปี

การเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ของหนูน้อยวัย 3 ปี

“การเล่นอย่างสร้างสรรค์” มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา ผู้ใหญ่ควรสนับสนุนการเรียนรู้นี้โดยการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้เล่นอิสระอย่างสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันการได้รับการใส่ใจ และการชมเช...

ลูกน้อยวัย 2 ขวบ สนุกกับการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

ลูกน้อยวัย 2 ขวบ สนุกกับการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

การเรียนรู้และเข้าใจโลกกว้างหนูน้อยวัย 2 ขวบ สนุกสนานกับการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยการ “ลองผิดลองถูก” หนูน้อยจะค่อยๆ ฝึกหัดใ...

แจ่มใส เบิกบาน หนูน้อยที่เข้าสู่วัย 1 ปีแรกของชีวิต

แจ่มใส เบิกบาน หนูน้อยที่เข้าสู่วัย 1 ปีแรกของชีวิต

การเรียนรู้ของโลกใบใหญ่ สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการค้นหา เรียนรู้ สัมผัส เพื่อเสริมสร้างสะสมประสบการณ์เท่าที่ทำได้ พร้อมทั้งร่วมเดินทางบนเส้นทางของการเรียนรู้กับผู้เลี้ยงดู เ...

เรียนรู้และเข้าใจเด็กสมาธิสั้น ตอนที่ 2

เรียนรู้และเข้าใจเด็กสมาธิสั้น ตอนที่ 2

เด็กสมาธิสั้น หากคุณพ่อคุณแม่จะมองให้เป็นปัญหาใหญ่ก็เป็นได้ ในทางกลับกันหากจะมองว่าเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ หรือไม่เป็นปัญหาเลยก็ทำได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับมุมมองและทัศนคติของแต่ละบุคคล แ...

มือและตาประสานงานกัน Hand  & Eye Coordination

มือและตาประสานงานกัน Hand & Eye Coordination

การส่งเสริมให้เด็กๆ ในช่วงวัย 4 ปีขึ้นไปได้ทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเขา จะช่วยให้เด็กๆ สามารถเกิดการเรียนรู้ในทำงานที่สัมพันธ์กันดีระหว่างมือและตา คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริ...

ส่งเสริมทางการการเรียนรู้ให้เด็ก Gifted

ส่งเสริมทางการการเรียนรู้ให้เด็ก Gifted

จะจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้านอย่างไร ที่จะส่งเสริมทางการการเรียนรู้ให้เด็ก Gifted โดยภาพรวมก็คงต้องบอกว่าจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของลูก ในความเป็นจริงคงต้องพิจารณาทั้งต้นทุน ...

Focus การมีจุดมุ่งหมายในการทำงาน

Focus การมีจุดมุ่งหมายในการทำงาน

ทักษะทางค่านิยม ทัศนคติ พฤติกรรม และอุปนิสัย ซึ่งเรียกว่าทักษะนิสัยคู่ชีวิตที่เด็กต้องพัฒนาให้มี เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างความสำเร็จในการเรียนรู้ การดำเนินชีวิต เม็กก้าสกิลส์ ...

การจับดินสอที่ถูกต้องส่งผลต่อการเรียนรู้

การจับดินสอที่ถูกต้องส่งผลต่อการเรียนรู้

การส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยเริ่มเขียนมีหลายรูปแบบ อาทิ การต่อบล็อก การร้อยลูกปัด การปั้นแป้งโด ฯลฯ ทั้งนี้รวมไปถึงการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ โดยธรรมชาติแล้ว เด็กทุกคน...

ลูกเต๋าบวกเลข เด็กๆ ได้อะไรจากกิจกรรมนี้

ลูกเต๋าบวกเลข เด็กๆ ได้อะไรจากกิจกรรมนี้

กิจกรรมนี้เป็นการฝึกทักษะในการบวกเลข พร้อมกับฝึกความคิดและความช่างสังเกต จากการที่ต้องเรียงจำนวนแต้มให้ได้มากที่สุด เพราะถ้าเรียงผิดก็จะได้แต้มน้อยไปด้วย...

ควรจะให้ลูกน้อย เข้าโรงเรียนเมื่อไหร่ดี

ควรจะให้ลูกน้อย เข้าโรงเรียนเมื่อไหร่ดี

เป็นคำถามที่มักได้ยินเสมอจากคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ จริงๆ แล้วไม่มีคำตอบที่ตายตัวเนื่องจากสภาพแวดล้อม ของแต่ละครอบครัวไม่เท่าเทียมกัน เด็กวัยก่อน 3 ขวบ ควรอยู่ใกล้ชิดกับคุณพ่อหรือคุณแม...