Haijai.com


ฟันผุมากๆ จะเป็นฝีในสมองจริงหรือเปล่า


 
เปิดอ่าน 1425
 

ฟันผุมากๆ จะเป็นฝีในสมองจริงหรือเปล่า

 

 

Q : ดิฉันได้ทราบข่าวว่าเวลาที่คนเราฟันผุมากๆ จะทำให้ลุกลามถึงขนาดทำให้เกิดฝีในสมองได้ อันนี้อยากทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและมีโอกาสที่คนเราจะเป็นฝีในสมองได้มากน้อยแค่ไหน และถ้าเป็นแล้วอันตรายมากหรือเปล่า ห่วงลูกๆ ที่บ้านค่ะเพราะฟันผุกันทุกคนเลย

 

 

A : ถ้าคุณแม่กลัว ลูกๆเป็นฝีในสมองเนื่องจากฟันผุ ก็ควรดูแลสุขภาพฟันของลูกและป้องกันไม่ให้เกิดฟันผุ  แต่ถ้าฟันผุก็ควรรีบทำการรักษาอย่าปล่อยไว้ให้ผุจนลุกลามถึงประสาทฟัน และเกิดเป็นหนองขึ้นมา ซึ่งถ้ายังคงปล่อยปละไม่รักษาอีก ก็จะทำให้เกิดหนองลุกลามไปยังช่องว่างที่อยู่บริเวณใบหน้าและขากรรไกรได้คะ เอาเป็นว่าไม่ควรปล่อยให้ลูกๆฟันผุดีกว่านะคะ คุณแม่จะได้ไม่ต้องไปกังวลถึงการเป็นฝีในสมองไงคะ

 

 

หมอเบ็น

(Some images used under license from Shutterstock.com.)