Haijai.com


มาตรการควบคุมโฆษณาขนมเด็ก


 
เปิดอ่าน 2740

มาตรการควบคุมโฆษณาขนมเด็ก

 

 

เช้าๆ วันหยุดสุดสัปดาห์ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ตื่นขึ้นมาดูรายการทีวีพร้อมลูก จะเห็นว่ามีโฆษณาขนมเด็กออกมาถี่มาก และขนมแต่ละยี่ห้อต่างก็มีกลยุทธ์ในการจูงใจเด็กแตกต่างกันไป ทั้งของเล่น ของแถม บางยี่ห้อก็ใช้ตัวการ์ตูนที่เด็กชอบมาเป็นตัวดึงดูดความสนใจ  ซึ่งก็ได้ผลเพราะเด็กๆ ก็จะร้องขอให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อขนมเหล่านั้นให้  ดังนั้นภาครัฐจึงคิดที่จะจัดระเบียบการโฆษณาขนมเด็กทางทีวีเสียใหม่ โดยตั้งมาตรการในการโฆษณาขนมเด็กทางทีวีออกมา 2 มาตรการ

 

 

มาตรการแรกคือ กำหนดระยะเวลา ความถี่ในการออกอากาศ โดยให้รายการสำหรับเด็ก 1 ชั่วโมงมีโฆษณาได้ไม่เกิน 12 นาที โดยจัดเป็นโฆษณาไม่เกิน 10 นาที และส่งเสริมการบริโภคที่ถูกต้องให้กับเด็กอย่างน้อย 2 นาที  ซึ่งเวลาดังกล่าวจะรวมถึงโฆษณาแฝงด้วย  และการโฆษณาสำหรับเด็กต้องไม่มีข้อความทางการค้าเดียวกันหรือต่างกันของสินค้าชนิดเดียวกันออกอากาศเกิน 4 ครั้งต่อชั่วโมง และต้องไม่เกิน 2 ครั้งต่อครึ่งชั่วโมง

 

 

ส่วนมาตรการที่สอง ต้องให้ข้อเท็จจริงและป้องกันการจูงใจเด็กให้บริโภคใน 4 ข้อ คือ

 

1) งดจูงใจเด็กด้วยของเล่น ของแถม ของแจก ของแลกซื้อ การชิงรางวัล และ การเล่นเกม

 

 

2) งดใช้หุ่น ตัวการ์ตูน บุคคล และ ตัวละครที่เด็กรู้จักเป็นอย่างดีหรืออยู่ในรายการสำหรับเด็กมาโฆษณาสินค้า บริการ หรือ นำมาเป็นของแถม รวมทั้งห้ามจับถือบริโภค

 

 

3) การโฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาเชิญชวนให้เด็กบริโภคจนเกินขอบเขต ไม่นำเสนอข้อความ เสียง ภาพถ่าย หรือรูปภาพของสินค้าและบริการใดๆ ที่เกินจริง เช่น คุณประโยชน์ ความเร็ว ขนาด สี ความทนทาน เป็นต้น  และ

 

 

4) คำเตือนใดๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนดให้มีในฉลากจะต้องปรากฏในโฆษณาเช่นกันด้วย  มาตรการดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในเร็วๆ นี้เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กๆ  แต่อย่างไรก็ตาม เวลาที่ลูกดูทีวีควรจะมีคุณพ่อคุณแม่นั่งดูอยู่กับลูกด้วยจะได้ช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้กับลูก

(Some images used under license from Shutterstock.com.)