Haijai.com


ลูกไม่ชอบฟังนิทาน แต่จะชอบระบายสีมากกว่า


 
เปิดอ่าน 2389
 

Q : ลูกไม่ชอบฟังนิทาน แต่จะชอบระบายสีมากกว่า ทำอย่างไรเพื่อให้ลูกรักการอ่าน

 

 

A : เป็นนิสัยของแต่ละคนที่เด็กชอบไม่เหมือนกันแต่มักเป็นผลจากสิ่งแวดล้อม เช่น ถ้าพ่อหรือแม่ชอบอ่านหนังสือ ลูกเห็นการกระทำตลอดเวลาก็มักทำตามด้วย นั่นคือทำให้ดูเป็นตัวอย่างประจำ หรือชักชวนบ่อยๆ แต่เด็กบางคนไม่ชอบอยู่นิ่งๆ เพื่อฟังนิทาน การวาดรูปก็เป็นจินตนาการและฝึกทักษะที่ดีได้ค่ะ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)