Haijai.com


เกิดเป็นลูกคนกลาง ใครๆ ก็ไม่รักจริงหรือ


 
เปิดอ่าน 2661
 

เกิดเป็นลูกคนกลาง ใครๆ ก็ไม่รักจริงหรือ

 

 

เคยได้ยินผู้ใหญ่พูดกันมาว่า เกิดเป็นลูกคนกลางมักมีปัญหา คุณแม่คนหนึ่งกล่าวว่าคำพูดนี้สำหรับเขาแล้วมีมูลความจริง เพราะคุณแม่ท่านนี้เป็นลูกคนกลาง รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเอาใจใส่เท่าพี่น้องคนอื่น และสำหรับลูกคนกลางของคุณแม่เอง ก็ดูเหมือนจะมีปัญหากว่าพี่น้องคนอื่น ทั้งที่คุณแม่เอาใจใส่ลูกคนกลางดี เพราะกลัวว่าจะมีความรู้สึกเหมือนตัวคุณแม่ เรื่องปัญหาของลูกคนกลางจะเป็นจริงหรือคิดไปเองอย่างไร เราหาคำตอบมาให้แล้วค่ะ

 

 

ศ.เกียรติคุณ พญ.วันเพ็ญ บุญประกอบ อาจารย์พิเศษหน่วยจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลศิริราช ชี้แจงว่า ทุกคนเกิดมาแตกต่างกัน จึงมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันในแต่ละคนด้วย ลักษณะพื้นฐานทางอารมณ์ของเด็กบางคนเลี้ยงง่าย อารมณ์ดี แจ่มใส ปรับตัวง่าย จึงเข้ากับคนง่าย เด็กบางคนอาจเลี้ยงยาก เด็กบางคนก็มีนิสัยกึ่งกลาง พี่น้องท้องเดียวกันจึงมีนิสัยแตกต่างกันได้ ทั้งนี้พ่อแม่ต้องเป็นผู้รู้จักนิสัยลูกแต่ละคน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงดู จะมีส่วนช่วยในการฝึกอบรม ส่งเสริมสนับสนุนและแก้ไขเด็กได้ เช่น เด็กขี้โมโห สิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงดู จะช่วยปรับปรุงให้เขาใจเย็นลงได้ แม้เขายังเติบโตเป็นคนใจร้อนหน่อย แต่เขาก็รู้ว่าควรจะชะลอตัวเขาอย่างไร เพื่อหาวิธีการที่จะช่วยเหลือตัวเขาเอง สิ่งเหล่านี้ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่และครู

 

 

มีการศึกษาสังเกตถึงพี่น้องท้องเดียวกัน ว่ามีอุปนิสัยแตกต่างกัน แต่ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะเป็นอย่างนั้น 100% เพราะยังมีตัวแปรอื่นๆ ที่ทำให้คนแต่ละคนมีความแตกต่างกันไป

(Some images used under license from Shutterstock.com.)