Haijai.com


ต้องไปทำงาน อยากให้นมแม่ต่อ


 
เปิดอ่าน 1450

ต้องไปทำงาน อยากให้นมแม่ต่อ

 

 

ควรปฏิบัติดังนี้

 

1.เริ่มเก็บตุนน้ำนมแม่ เมื่อน้ำนมแม่มีมากพอ น้ำนมจะมีมากพอ จะประมาณเมื่อลูกอายุ 1- 2 เดือน

 

 

2.เก็บตุนน้ำนมแม่ ใส่ภาชนะที่สะอาด เช่นแก้วมีฝาปิด ขวด หรือใส่ถุงเก็บน้ำนมแม่

 

 

3.เขียน วันที่ ที่เก็บ

 

 

4.เก็บในตู้เย็น

 

 

5.ช่องแช่แข็งตู้เย็นประตูแยก เก็บได้นาน 3 เดือน

 

 

6.ช่องแช่แข็งประตูเดียว เก็บได้นาน 2 สัปดาห์ 7.ช่องธรรมดา เก็บได้นาน 3-5 วัน (ชั้นวางใต้ช่องฟรีซ ดีที่สุด)

 

 

ก่อนไปทำงาน 2 สัปดาห์ เริ่มฝึกให้ได้นมแม่จากนมที่เก็บตุนไว้ นำน้ำนมแม่ที่เก็บตุน ป้อนลูกสลับกับให้ลูกดูดจากเต้าอาจใช้ ช้อนป้อน หรือใช้แก้วใบเล็กๆ หรือใส่ขวดนม (ถ้าจะใช้ขวดนม ควรรอหลังลูกดูดนมแม่เป็นแบบเก่งแล้ว เพื่อป้องกันติดหัวนมยาง โดยทั่วไปประมาณหลังอายุ 2 เดือน )

(Some images used under license from Shutterstock.com.)