Haijai.com


ลูกตาล (Palmyra palm)


 
เปิดอ่าน 3266

ลูกตาล (Palmyra palm)

 

 

สรรพคุณทางยา ลูกตางมีสรรพคุณในการที่ช่วยละลายเสมหะที่มีในลำคอ และยังสามารถช่วยบรรเทาอาการไอ แก้กระหาย ตลอดชนช่วยลดความร้อนภายในร่างกายอีกด้วย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)