Haijai.com


ลองกอง (Longkong, Duku)


 
เปิดอ่าน 1268
 

ลองกอง (Longkong, Duku)

 

 

สรรพคุณทางยา ลองกองมีสรรพคุณในการลดความร้อน ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของคน นอกจากนี้การรับประทานลองกองเป็นประจำ ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการร้อนในขึ้นภายในปากได้อีกด้วย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)