Haijai.com


มังคุด (Mangosteen)


 
เปิดอ่าน 1065
 

มังคุด (Mangosteen)

 

 

สรรพคุณทางยา มัคุดมีสรรพคุณทางยา โดยช่วยให้มีการระบายอย่างอ่อน ในกรณีที่ผู้รับประทานเกิดอาการท้องผูก แต่ก็ควรระวังถ้าหากรับประทานมังคุดมากไปแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอาการท้องเดินขึ้นมาได้

(Some images used under license from Shutterstock.com.)