Haijai.com


มะขามป้อม (Emblic myrobalan)


 
เปิดอ่าน 1647
 

มะขามป้อม (Emblic myrobalan)

 

 

สรรพคุณทางยา ส่วนต่างๆ ของมะขามป้อม ไม่ว่าจะเป็น ผล ใบ ราก และเปลือกหุ้มลำต้นสามารถที่จะนำมาใช้เป็นยาได้ โดยเนื้อของผลมะขามป้อมนั้นจะมีสรรพคุณในการเป็นยาละลายเสมหะ แก้ไอ บรรเทาอากรของโรคหวัด เจ็บคอ และรักษาโรคคอตีบได้

 

 

ตำรับยาแผนโบราณ ให้นำเอาเนื้อของผลมะขามป้อมมาต้มกับน้ำสะอาดดื่ม สามารถที่จะแก้โรคไข้หวัด ลดไข้ และแก้อาการเจ็บคอได้เป็นอย่างดี ส่วนผลมะขามป้อมสดหรือน้ำมะขามป้อมคั้นสดๆ นั้น สามารถที่จะใช้รับประทานเพื่อแก้พิษที่ได้รับจากปลาปักเป้าได้ หรือหากมีอาการกระหายน้ำ มีเสมหะในลำคอ ก็ให้เคี้ยวผลมะขามป้อมสดๆ เพื่อบรรเทาอาการต่างๆ เหล่านั้นได้

(Some images used under license from Shutterstock.com.)