Haijai.com


มะกอก (Hog plum)


 
เปิดอ่าน 1247
 

มะกอก (Hog plum)

 

 

สรรพคุณทางยา มะกอกนั้นมีสารที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีหรือเกลือแร่ชนิดต่างๆ นอกจากนี้มะกอกยังมีสรรพคุณช่วยลดอุณหภูมิความร้อนภายในร่างกาย ลดความดันโลหิต บรรเทาอาการกระหาย ช่วยรักษาอาการไอและเจ็บคอ และยังช่วยลดเสมหะภายในลำคอได้อีกด้วย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)