Haijai.com


ช่วยด้วยคร้าบ แม่ผมบาดเจ็บ


 
เปิดอ่าน 1383

ช่วยด้วยคร้าบ แม่ผมบาดเจ็บ

 

 

ลูกๆ ของคุณควรได้รับการสอนให้รู้จักขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินค่ะ อาจจะเป็นลูกคนโตที่พอจะคุยรู้เรื่อง หรือพอจะเข้าใจที่จะได้ว่าเมื่อเวลาฉุกเฉินหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คิดฝันนั้นเขาควรจะทำ อย่างไร  ในเวลาที่คุณเดือดร้อนหรือบาดเจ็บจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เด็กๆ ควรถูกสอนให้รู้จักเรื่องต่างๆ ดังนี้ค่ะ

 

 

 แปะกระดาษสีเหลืองหรือส้มโดยเขียนเบอร์โทรของโรงพยาบาลหรือคนที่คุณต้องการขอความช่วยเหลือลงในนั้นแล้วแปะไว้ที่โทรศัพท์หรือที่ที่เด็กๆ สามารถเอื้อมหยิบได้ง่ายๆ

 

 

 ทำเป็นตัวอย่างให้เด็กๆ  เห็นว่าเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นมาเขาจะต้องทำอย่างไรเมื่อจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน

 

 

 เมื่อคุณไม่สามารถที่จะใช้โทรศัพท์ได้ในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินควรสอนให้เด็กๆ รู้จักวิธีการใช้และกดหมายเลขโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือทั้งโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ หมายเลขง่ายๆ เช่น 191 ควรสอนให้เด็กๆ รู้จักไว้ด้วย

 

 

 สอนคำพูดติดปากง่ายๆ ที่เด็กๆ จำเป็นต้องใช้เมื่อต้องขอความช่วยเหลือเช่น “คุณแม่ผม/หนู บาดเจ็บครับ/ค่ะ” พร้อมกับบอกที่อยู่

 

 

 หลังจากที่โทรขอความช่วยเหลือแล้วพยายามสอนให้เด็กๆ อยู่ใกล้โทรศัพท์เพื่อรอคนที่จะช่วยเหลือที่อาจติดต่อกลับมาทางโทรศัพท์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)