Haijai.com


วัคซีนป้องกันฟันผุมีจริงหรือเปล่า


 
เปิดอ่าน 1515
 

วัคซีนป้องกันฟันผุมีจริงหรือเปล่า

 

 

Q : ดิฉันเคยทราบข่าวมานานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยที่ยังไม่แต่งงานจนทุกวันนี้เป็นคุณแม่แล้ว ว่าในต่างประเทศมีวัคซีนป้องกันฟันผุ ดิฉันสนใจค่ะเพราะถ้ามีจริงจะได้ให้ลูกฉีด  สมัยก่อนไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เลยพอเป็นคุณแม่แล้วจึงเริ่มสนใจ อยากถามคุณหมอเรื่องนี้ว่าวัคซีนตัวนี้มีจริงหรือเปล่า และถ้ามีจริงมีใช้ในประเทศไทยไหม

 

 

A : วัคซีนป้องกันฟันผุยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยคะ

 

 

 

หมอเบ็น ทพญ.เสาวภาคย์ สุชาตานนท์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)