Haijai.com


ผักตบใบพาย


 
เปิดอ่าน 2088
 

ผักตบใบพาย

 

 

ผักตบใบพายมีชื่อท้องถิ่นที่เรียกได้อีกว่า บัวกวั๊ก หรือนางกวัก จัดเป็นไม้น้ำ พบบริเวณนาข้าว และบริเวณที่มีน้ำขัง เช่น หนองน้ำ สระ คู ห้วย ผักพาย เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้นเหง้าฝังจมอยู่ในโคลนเจริญเป็นต้น บางครั้งมีไหลสั้นๆ จำนวนมาก ใบเป็นใบเดี่ยว รูปร่างกลมรี ยาว 15-18 ซม. กว้าง 12 ซม. มีก้านใบงอกยื่นอยู่เหนือผิวน้ำก้านใบยาวประมา 30 ซม. ก้านใบสีเขียวอ่อนเป็นเหลี่ยม แผ่นใบใหม่และแผ่นคล้ายใบ ตาลปัตรดอกเป็นดอกช่อแบบร่ม มีดอกย่อย 7-10 ดอก กลีบดอกสีเหลืองอ่อนหลุดร่วงงายเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกย่อย ประมาณ 1.5 ซม.

 

 

นำยมนำต้นอ่อน ก้านใบอ่อน และดอกอ่อน มารับประทานเป็นผักสด แก้ลมกับส้มตำลาบ ก้อย หรือเป็นผักจิ้มน้ำพริก ชาวอีสานนำผักพายมาปรุงเป็นก้อยผักพาย ทำให้รสชาติของผักพายอร่อยมากขึ้น ผักพายมีรสหวาน มันและออกขมเล็กน้อย

 

 

สรรพคุณทางยาสมุนไพร ผักพายช่วยเจริญอาหารและมีสรรพคุณป้องกันไข้หัวลม

(Some images used under license from Shutterstock.com.)