Haijai.com


วิธีห่อตัวให้ลูกน้อย


 
เปิดอ่าน 1838

วิธีห่อตัวให้ลูกน้อย

 

 

1.ปูผ้าทรงสี่เหลี่ยมบนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน พับมุมผ้าด้านหนึ่งเข้ามาประมาณหนึ่งฝ่ามือ

 

 

2.วางลูกน้อยเป็นมุมเฉียง เพื่อห่มส่วนที่พับเข้ามาจะได้อยู่ตรงบริเวณใต้คอลูก

 

 

3.ดึงผ้าด้านขวามาคลุมลำตัวลูก พับซ่อนมุมผ้าเข้าใต้ลำตัวด้านซ้ายของลูก

 

 

4.ดึงผ้าด้านซ้ายมาคลุมลำตัวลูก พับซ่อนมุมผ้าเข้าใต้ลำตัวด้านขวาของลูก

 

 

5.อุ้มลูกขึ้นและม้วนเก็บชายผ้าไว้ข้างหลังลูก

(Some images used under license from Shutterstock.com.)