Haijai.com


ใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แบบแถบกาว)


 
เปิดอ่าน 1589

ใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แบบแถบกาว)

 

 

1.วางผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่แผ่ออกแล้วกับโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อม หรือบริเวณที่มีพื้นผิวเรียบ

 

 

2.วางเจ้าตัวเล็กลงบนโต๊ะให้ทับกับผ้าอ้อม ให้ระดับผ้าอ้อมอยู่ในระดับสะดือ หรือเอวของลูก

 

 

3.ใช้มือข้างหนึ่งจับขาทั้ง 2 ข้างของลูกขึ้นแล้วใช้มืออีกข้างจับผ้าอ้อมไว้ไม่ให้เลื่อน

 

 

4.ยกผ้าอ้อมชิ้นหน้าขึ้นมาระหว่างขาทั้ง 2 ข้างของลูก ใช้มือข้างหนึ่งกดไว้เบาๆ

 

 

5.ดึงแถบกาวแต่ละข้างของผ้าอ้อมชิ้นหลัง แล้วเลื่อนมาติดที่ผ้าอ้อมชิ้นหน้าให้แน่น

(Some images used under license from Shutterstock.com.)