Haijai.com


ขณะตั้งครรภ์ สามารถเล่นกับสุนัข หรืออุ้มสุนัขได้หรือไม่


 
เปิดอ่าน 3381
 

Q : อยากทราบว่าขณะตั้งครรภ์ สามารถเล่นกับสุนัข หรืออุ้มสุนัขได้หรือไม่ เพราะเคยอ่านเจอว่าการเล่นกับสุนัขขณะตั้งครรภ์อาจทำให้ติดเชื้อโรค ตอนนี้ตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน และที่บ้านเลี้ยงสุนัขไว้หลายตัวค่ะ

 

 

A : สตรีตั้งครรภ์สามารถเลี้ยงสุนัขหรืออุ้มสุนัขได้ครับ ปัญหาที่พบได้บ่อยคือ การแพ้ขนสุนัข ทำให้เกิดอาการจามไอหรือมีน้ำมูก และการถูกสุนัขกัดหรือทำร้าย นอกนั้นไม่มีปัญหาใดๆต่อการตั้งครรภ์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)