Haijai.com


ตั้งครรภ์ได้ 4 เดือน มีอาการหน้ามืดเป็นลม


 
เปิดอ่าน 6689
 

คำถาม ขณะนี้ตั้งครรภ์ได้ 4 เดือน มีอาการหน้ามืดเป็นลมประมาณ 2- 3 ครั้งแล้วใน 1 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะเวลาที่ออกไปนอกบ้านอากาศร้อนๆ แต่พอได้นั่งพักสักครู่ก็หาย อยากทราบว่าอาการนี้จะส่งผลต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าค่ะ

 

 

คำตอบ อาการหน้ามืดเป็นลมในขณะตั้งครรภ์ 4 เดือนแรกอาจพบได้แต่ไม่บ่อย โดยมากจะพบในระยะท้ายๆของการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะเวลานอนหงาย ซึ่งเกิดจากการที่มดลูกขนาดโต ไปกดทับเส้นเลือดที่จะไหลกลับเข้าสู่หัวใจของมารดา ดังนั้นถ้าพบอาการหน้ามืด เป็นลมบ่อยในการตั้งครรถภ์ระยะแรกควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ โดยเฉพาะโรคหัวใจ หัวใจเต้นผิดจังหวะและความดันโลหิตสูง  ถ้าตรวจแล้วไม่พบสาหตุ ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์

 

 

นพ.เยื้อน ตันนิรันดร

(Some images used under license from Shutterstock.com.)