Haijai.com


อยากทราบว่าจะป้องกันอาการแพ้ท้องได้อย่างไรค่ะ


 
เปิดอ่าน 1399
 

คำถาม อยากทราบว่าจะป้องกันอาการแพ้ท้องได้อย่างไรค่ะ และหากแพ้ท้องในท้องแรกแล้ว ท้องต่อๆ มาก็จะมีอาการเหมือนกันหรือเปล่า

 

 

คำตอบ อาการแพ้ท้องเป็นอาการที่พบบ่อย ในระหว่างการตั้งครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรก การป้องกันอาการแพ้ท้องหรือช่วยลดอาการแพ้ท้อง ก็โดยการรับประทานอาหารปริมาณน้อยๆ แต่รับประทานบ่อย เช่นวันละ 5- 6 มื้อ เลี่ยงอาหารมัน หรืออาหารที่ทำให้เกิดการคลื่นไส้  การรับประทานวิตามินบี 6 จะช่วยลดอาการแพ้ท้องได้ หากมีอาการแพ้ท้องในครรภ์แรกแล้ว ท้องต่อมาอาการจะมีน้อยลง

 

 

นพ.เยื้อน ตันนิรันดร

(Some images used under license from Shutterstock.com.)