Haijai.com


เด็กมีอาการแพ้นมวัว โตขึ้นจะหายหรือไม่ค่ะ


 
เปิดอ่าน 3108
 

Q : อยากทราบว่าเด็กที่มีอาการแพ้นมวัว โตขึ้นจะหายหรือไม่ค่ะ และถ้าหายจะหาย เมื่ออายุประมาณเท่าไร

 

 

A : เด็กทารกที่แพ้โปรตีนในนมวัว มักเกิดกับทารกได้รับนมวัวเร็วเกินไป ขณะที่ระบบการย่อยและการดูดซึมอาหารยังพัฒนาไม่ได้เต็มที่ ทำให้เกิดอาการแพ้โปรตีนในนมวัวได้ อาการเหล่านี้จะหายไปเมื่อเด็กโตขึ้น ส่วนใหญ่เมื่ออายุครบ 1 ปี คุณแม่สามารถลองให้นมวัวได้ค่อยๆ ให้ทีละน้อยและสังเกตอาการ ถ้าไม่มีอาการแพ้จึงให้ดื่มได้ แต่ถ้ายังมีอาการแพ้ ก็ต้องหยุดไว้ก่อน มีเด็กส่วนน้อยที่มีอาการแพ้ไปจนโต ซึ่งมักเป็นเรื่องของพันธุกรรมด้วย และเด็กเหล่านี้มักแพ้โปรตีนจากอาหารอื่นด้วย โดยทั่วๆ ไปจะดื่มนมวัวได้เมื่ออายุครบ 1 ปีค่ะ

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ประไพศรี ศิริจักรวาล

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

(Some images used under license from Shutterstock.com.)